Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż rozpoczęło realizację pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku.

Wnioski dot. zadań w module I należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, przy ul. Krasickiego 4 (parter, pokój nr 11), w terminie:
- od 1 kwietnia do 30 września 2014 roku.

Moduł II - kosztów uzyskania wykształcenia wyższego
•    wnioski na semestr II 2013/2014 przyjmowane są od  10 marca do 30 marca 2014 r.,
•    na semestr I 2014/2015 w okresie od 1 do 30 września 2014 r.

10.03.2014

więcej...

 

Uwaga studenci!!! Zarząd PFRON podjął uchwałę w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Każdego roku realizacji programu datę rozpoczęcia przyjmowania wniosków ustala Realizator programu (samorząd powiatowy). Aktualnie obowiązują dwa terminy zakończenia przyjmowania Państwa wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II.
Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym można składać w samorządzie powiatowym (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania), w terminach:
•    do dnia 30 marca,
•    do dnia 30 września.
Wnioski złożone po tych terminach, będą rozpatrywane po zakończeniu kolejnego naboru wniosków.
W związku z trudnościami w terminowej zapłacie czesnego, sygnalizowanymi przez osoby niepełnosprawne, wyznaczono maksymalny termin wypłaty dofinansowania w ramach Modułu II, pokrywanego z pierwszej transzy środków PFRON przekazanych na realizację programu (dotyczy wniosków składanych do dnia 30 marca).
Środki te mają być wypłacane do dnia 31 maja. Ta nowa zasada pozwoli Państwu zaplanować i terminowo realizować wydatki związane z edukacją.
Od bieżącego roku termin obowiązywania zawartej z Państwem umowy dofinansowania w ramach Modułu II programu, każdorazowo będzie określał Realizator.

06.03.2014

więcej...

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie Grupy Wsparcia Rodzin Zastępczych

W dniu 6 marca 2014 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie (sala nr 12, parter) odbędzie się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. Spotkanie to będzie miało charakter warsztatów, to znaczy rodziny zastępcze będą przygotowywały ozdoby na kiermasz  związany z Świętem  Wielkanocnym. Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze.

05.03.2014

więcej...

 

Podsumowanie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Za nami kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Podobnie jak roku ubiegłym, inicjatorami tej akcji w powiecie kościerskim było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie. We wspomnianym tygodniu,  bez zapisów oraz zbędnych formalności, każdy zainteresowany mógł przyjść po tzw. „pierwszą pomoc”.  Podczas akcji udzielono 58 porad. Większość z zainteresowanych skorzystała z porad prawnych.

04.03.2014

więcej...

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach od poniedziałku 24 lutego do piątku 28 lutego obchodzimy w powiecie kościerskim Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ramach tego Tygodnia w Kościerskim Kościerskim Domu Kultury w Kościerzynie odbywać się będą dyżury specjalistów zajmujących się poradnictwem prawnym, psychologicznym i socjalnym. Dyżury te będą miały miejsce w godzinach od 14.00-18.00; we wtorek i piątek dyżur rozszerzony – od 10.00 do 18.00.
Wśród specjalistów, którzy zgłosili swoje uczestnictwo w akcji znajdziemy: komorników sądowych, radców prawnych, aplikantów adwokackich, prokuratorów, rzecznika konsumentów, policjantów, strażników miejskich, psychologów, pedagogów.

18.02.2014

więcej...

 

Zmiany godzin otwarcia PIK-u w trakcie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

W związku ze zbliżającym się Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem godziny funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej
w dniach 24 – 28 luty 2014 r. ulegają zmianie w następujący sposób:

poniedziałek, środę, czwartek: 10.00 – 13.30

wtorek, piątek: 8.00 – 9.30

Za utrudnienia przepraszamy!

Przypominamy jednak, że w tym okresie pomoc psychologiczna i prawna dostępna będzie dla wszystkich zainteresowanych w ramach Tygodnia w Kościerskim Domu Kultury w następującym czasie:

poniedziałek, środa, czwartek: 14.00 – 18.00
wtorek, piątek: 10.00 – 18.00

21.02.2014

więcej...

 

Gala wręczenia Medali im. Matki Teresy z Kalkuty już za nami

W dniu 11 lutego 2014r. miała miejsce uroczystość wręczenia Medali im. Matki Teresy z Kalkuty. Tegorocznymi laureatami tej prestiżowej nagrody zostali:

w kategorii Organizacja Pozarządowa
Medale im. Matki Teresy z Kalkuty otrzymali:
- Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wielkim Klinczu
- Fundacja „Nuta Nadziei” z Luchowa, gm. Smętowo Graniczne
natomiast wyróżnienia trafiły do :
- Lions Club Kościerzyna,
- Międzynarodowe Centrum Spotkań i Rehabilitacji Młodzieży Fundacji „MIKI” w Gdańsku.

w kategorii Osoba Fizyczna
Medale im. Matki Teresy z Kalkuty otrzymali:
- Ks. Prałat Jan Ostrowski – Lipusz
- Adam Sosnowski – Głodowo
natomiast wyróżnienia trafiły:
- Jolanta Karcz – Łubiana,
- Barbara Klońska – Pinczyn.

14.02.2014

więcej...

 

KOMUNIKAT dla osób zainteresowanych realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku.

28.01.2014

więcej...

 

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

W dniu 9 stycznia 2014 r. (czwartek) o godzinie 16 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie (sala nr 12) odbędzie się pierwsza w nowym roku grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. Spotkanie to będzie miało charakter organizacyjny. Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze.

07.01.2014

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl