Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności - KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

powrót

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż rozpoczęło realizację pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku.

Wnioski dot. zadań w module I należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, przy ul. Krasickiego 4 (parter, pokój nr 11), w terminie:
- od 1 kwietnia do 30 września 2014 roku.

Moduł II - kosztów uzyskania wykształcenia wyższego
•    wnioski na semestr II 2013/2014 przyjmowane są od  10 marca do 30 marca 2014 r.,
•    na semestr I 2014/2015 w okresie od 1 do 30 września 2014 r.

Osoby niepełnosprawne (o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) mogą składać wnioski na dofinansowanie:

Moduł I
•    zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu osobowego,
•    zakupu specjalistycznego sprzętu elektronicznego lub jego elementów wraz z oprogramowaniem,
•    zakupu urządzeń lektorskich,
•    zakupu urządzeń brajlowskich,
•    zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
•    utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
•    zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
•    kosztów naprawy posiadanej protezy kończyny,
•    uzyskania prawa jazdy kategorii B,
•    utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu).
Wnioski dot. zadań w module I należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, przy ul. Krasickiego 4 (parter, pokój nr 11), w terminie:
- od 1 kwietnia do 30 września 2014 roku.
Moduł II
- kosztów uzyskania wykształcenia wyższego
•    wnioski na semestr II 2013/2014 przyjmowane są od  10 marca do 30 marca 2014 r.,
•    na semestr I 2014/2015 w okresie od 1 do 30 września 2014 r.

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.
Szczegółowe warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach programu zostały opublikowane na witrynie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl
Dodatkowych informacji oraz niebędne formularze można uzyskać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub telefonicznie pod numerem telefonu: 58 681 52 69 oraz na stronie internetowej www.pcprkoscierzyna.pl w zakładce ,,Aktywny samorząd”.
Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 
Autor: A.K.
ostatnia modyfikacja dnia 10 Marca 2014
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl