Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Archiwum - Kierunek-Praca!

Staże zawodowe w projekcie

8 Uczestniczek i 2 Uczestników projektu pn.: "Kierunek-Praca!" uczestniczy w kolejnej formie wsparcia jaką są staże zawodowe u Pracodawców. 

Poprzez staż nasi Beneficjenci Projektu nabywają umiejętności praktyczne do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy.

Staże realizowane są przez okres 12 miesięcy, zaś stypendium stażowe współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

12.03.2015

więcej...

 

Szkolenie "Podstawowy kurs języka angielskiego"

Szkolenie pn.: "Podstawowy kurs języka angielskiego" przeprowadzony został w terminie od 19.08.2014 r. do 25.08.2014 r. w wymiarze 30 godzin. Podczas szkolenia 2 uczestniczki projektu "Kierunek-Praca!" rozwinęły słownictwo, umiejętność wyciągania informacji z tekstu słuchanego. Opanowały także zdolność komunikowania się w języku angielskim w sytuacjach codziennych, przy stosowaniu podstawowych zwrotów językowych.

Udział w szkoleniu był bezpłatny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapiłał Ludzki na lata 2007-2013.

10.03.2015

więcej...

 

Szkolenie "Rachunkowość od podstaw"

Szkolenie pn.: "Rachunkowość od podstaw" przeprowadzone zostało w terminie 18-25 sierpnia 2014 r. w wymiarze 70 godzin szkoleniowych. W ramach szkolenia 3 uczestniczki projektu "Kierunek-Praca!" nabyły wiedzę z zakresu: aktów prawnych, majątku trwałego i obrotowego, środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia, operacji gospodarczych, kont księgowych, bilansu jednostek gospodarczych, polityki i zasad rachunkowości, ksiązki przychodów i rozchodów, ewidencji środków trwałych, wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia, składek ZUS, deklaracji ZUS i US, zestawienia obrotów i sald, oraz zapoznały się z pojęciami: wydatek, dochód, przychód, koszt, umorzenie, amortyzacja.

Udział w szkoleniu był bezpłatny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2014.

10.03.2015

więcej...

 

Szkolenie "ABC Przedsiębiorczości"

W ramach szkolenia pn.: "ABC Przedsiębiorczości" 1 mężczyzna będący uczestnikiem projektu "Kierunek-Praca!" zdobył wiedzę z zakresu: aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej, formy organizacyjne, rejestracja firmy, marketing w firmie, wybór formy opodatkowania, wypełnianie druków (CEIDG, RG-1, NIP-1, VAT-R, VAT-RUE, ZUS ZFA, ZUS ZUA, PIP, SANEPID, REGON), pozyskiwanie funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ewidencja przychodów, dodatkowe ewidencje księgowe, deklaracje podatkowe. Szkolenie zostało przeprowadzone w wymiarze 70 godzin szkoleniowych w terminie 11-19.08.2014 r.

Udział w szkoleniu był bezpłatny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

10.03.2015

więcej...

 

Szkolenie "Pracownik administracyjno-biurowy z elementami pracownika administracyjnego projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej"

4 kobiety wzięły udział w 70-cio godzinnym szkoleniu pn.: "Pracownik administracyjno-biurowy z elementami pracownika administracyjnego projektów finanowanych z funduszy Unii Europejskiej", które odbyło się w terminie 07-14.08.2014 r. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z programem zawierającym m.in. tematykę: instrukcja i system kancelaryjny, środki techniczne w pracy biurowej, programy Unii Europejskiej związane z dofinansowaniem i przykładowe wnioski, biznesplan w projektach UE, rodzaje pism i ich redagowanie, savoir vivre w biznesie, komunikacja interpersonalna, obsługa trudnego klienta, organizacja spotkań służbowych, kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa.

Udział w szkoleniu był bezpłatny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

10.03.2015

więcej...

 

Szkolenie "Serwisant sprzętu komputerowego"

Jeden mężczyzna, będący uczestnikiem projektu "Kierunek-Praca!" uczestniczył w szkoleniu pn.: "Serwisant sprzętu komputerowego". Szkolenie przeprowadzone zostało w terminie od 04.08.2014 r. do 14.08.2014 r. w wymiarze 72 godzin, zaś kursant nabył umiejętności teoretyczne i praktyczne z zakresu: budowy komputera stacjonarnegio i laptopa, diagnozy i usuwania usterek sprzętowych z wykorzystaniem  wyspecjalizowanych urządzeń, usuwania błędów software oraz zabezpieczenia systemu operacyjnego, podstaw systemów operacyjnych Linux, Windows, Mac.

Udział w szkoleniu był bezpłatny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

10.03.2015

więcej...

 

Szkolenie "Samodzielny księgowy, programy symfonia i płatnik"

"Samodzielny księgowy,programy symfonia i płatnik" to szkolenie, które zostało zrealizowane dla 2 kobiet, w terminie 30.07.2014 r. - 06.08.2014 r. w wymiarze 70 godzin. Szkolenie zostało przewidziane w Indywidualnych Planach Działania uczestniczek projektu "Kierunek-Praca!" i zawierało tematykę z zakresu: podstaw rachunkowości, form opodatkowania, podatku VAT, zasad sporządzania i przechowywania dokumentow, klasyfikacji dowodów księgowych, archiwizacji dokumentów, księgi podatkowej, stawek podatkowych, ewidencji sprzedaży i zakupu, kasy fiskalnej oraz pracy z programami symfonia i płatnik.

Udział w szkoleniu był bezpłatny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

10.03.2015

więcej...

 

Szkolenie "Opiekunka dziecięca"

W terminie od 29.07.2014 r. do 06.08.2014 r. zostało przeprowadzone szkolenie pn.: "Opiekunka dziecięca", które przeprowadzono zgodnie z Indywidualnym Planam Działania dla 1 Uczestniczki Projektu pn.: "Kierunek-Praca!" w wymiarze 70 godzin z czego 40 godzin poświęcono na zajęcia praktyczne. Szkolenie obejmowało tematykę z zakresu: cech i zadań opiekuna dzieci, rozpoznawania potrzeb rozwojowych dzieci, neurologicznych podstaw rozwojowych dzieci oraz praktyka zawodowa.

Udział w szkoleniu był bezpłatny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

06.03.2015

więcej...

 

Szkolenie "Kadry i płace"

W terminie od 22.07.2014 r. do 29.07.2014 r. zostało przeprowadzone dla 4 kobiet szkolenie pn.: Kadry i płace". Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone dla Uczestniczek projektu pn.: "Kierunek-Praca!" i określone w Indywidualnym Planie Działania. Wsparcie w postaci szkolenia przeprowadzono w wymiarze 70 godzin i obejmowało swą tematyką politykę kadrową, dokumentację, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe, prawa i obowiązki pracowników, płace, rodzaje umów atakże program PŁATNIK.

Udział w szkoleniu był bezpłatny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. 

05.03.2015

więcej...

 

Szkolenie "Dietetyk"

W ramach szkolenia pn.: "Dietetyk" uczestnik zapoznał się z wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu podstawowych nauk o żywieniu człowieka, zasad racjonalnego żywienia, właściwości składników pokarmowych, planowania żywienia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, planowania diety lekkostrawnej i odchudzającej. Szkolenie zostało przeprowadzone w terminie 21.07.2014 r. - 31.07.2014 r. w wymiarze 70 godzin dla 1 mężczyzny będącego uczestnikiem projektu pn.: "Kierunek-Praca!".

Udział w szkoleniu był bezpłatny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

05.03.2015

więcej...

 
1 2 3 4
strona 1 z 4
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl