Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Polityka senioralna w Polsce

Polityka senioralna w Polsce. Materiały pokonferencyjne.

Co zrobić aby seniorom w Polsce żyło się lepiej? Jakie działania na rzecz osób starszych powinny podejmować władze lokalne, instytucje czy też organizacje społeczne? Czym w praktyce jest polityka senioralna i jak nią mądrze zarządzać? Między innymi nad tym zastanawiali się uczestnicy dwudniowej „Srebrnej Konferencji”, która odbyła się w dniach 31 maja – 1 czerwca br. w Goleniowie.

W konferencji udział wzięli liderzy senioralnych środowisk z całej Polski (m.in. z Goleniowa, Gorzowa, Wrocławia, Kołobrzegu, Myśliborza, Świdwina, Maszewa, Dębna, Chojnic, Gryfic, Krakowa, Białogardu, Sławna, Szczecina, Poznania, Czerska) oraz przedstawiciele samorządów i instytucji publicznych dbający o dobrostan seniorów.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi, które znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.RadnySenior.pl (zakładka „Aktualności”). Materiały w szczególności polecamy członkom rad seniorów, organizacji senioralnych, pracownikom samorządów lokalnych i instytucji właściwych dla zagadnień polityki senioralnej.

Z kolei pod adresem https://youtube.com/playlist?list=PLCAy4r6ZBeMOb4Zb4757jHz4Btq8undhC można prześledzić zapis video całej konferencji (wystąpienia poszczególnych ekspertów, jak i panele dyskusyjne).

W bogatym programie „Srebrnej Konferencji” znalazły się m.in. następujące tematy:

• Sytuacja osób starszych w Polsce, czyli co wynika z najnowszych badań Głównego Urzędu Statystycznego

• Lokalne polityki senioralne, czyli jak systemowo podejść do rozwiązywania problemów osób starszych.

• Program polityki zdrowotnej „Rehabilitacja dla Seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023”, jako konkretna odpowiedź samorządu lokalnego na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa. • Znaczenie rad seniorów i Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów /w budowaniu polityki senioralnej w Polsce • Niechciany temat: Co zrobimy z naszą starością? Tematy tabu czyli: alkoholizm, depresja, lekomania, samobójstwa wśród osób starszych. • Innowacje w usługach społecznych. • Kultura dla seniorów – jak w środowisku lokalnym czynić ofertę dostępną, wartościową i atrakcyjną?

• Rady seniorów – ustawa i praktyka. Inicjatywa zdrowo-roszczeniowa seniorów.

• Polityka zdrowotna na przykładzie chorób neurologicznych seniorów i rehabilitacja w wieku senioralnym.

Organizatorem „Srebrnej Konferencji” była Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego ze Szczecina www.PFSP.pl

Przedsięwzięcie odbyło się dzięki wsparciu z Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Maciej Patynowski

09.06.2022

więcej...

 

07.06.2022

więcej...

 

01.06.2022

więcej...

 

31.05.2022

więcej...

 

12.05.2022

więcej...

 

12.05.2022

więcej...

 

„Rodzinnie w Powiecie Kościerskim”

 

Działania projektu „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” również obejmują wsparciem rodziny biologiczne zagrożone odebraniem dzieci z powodów trudności opiekuńczo-wychowawczych lub z innych powodów np. kryzysy rodzinne, niepełnosprawność dziecka.

W ramach tych działań funkcjonuje placówka wsparcia dziennego „Pozytywka”. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach animacyjnych, natomiast dorośli mogą korzystać z pomocy psychologa, prawnika, uczestniczyć w warsztatach kompetencyjnych lub uzyskać pomoc mediatora, terapeuty uzależnień. Wszystkie zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem.

Zajęcia szerzą kreatywność wśród dzieci. Nie brak również śmiechu i dobrej zabawy. 

Przedstawiamy fotorelację z zajęć.

Działania te realizowane są w ramach utworzonej Placówki Wsparcia Dziennego typu podwórkowego „Pozytywka”. Na potrzebę realizacji projektu „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja Działanie 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

27.04.2022

więcej...

 

„Pozytywka” się rozkręca

 Placówka Wsparcia Dziennego typu podwórkowego „Pozytywka”, działająca w ramach projektu „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” inicjuje kolejne pomysły.

Zajęcia animacyjne dla dzieci są kontynuowane i cieszą się dużym zainteresowaniem o czym świadczy liczba zrekrutowanych dzieci w nowym roku. Rekrutacja nadal trwa, zostały ostatnie miejsca.

Dla dorosłych uczestników oferujemy m.in. konsultacje psychologiczne, wsparcie asystenta rodziny, porady prawne, warsztaty dla rodziców.

Działanie te finansowane są z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działalnie 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych. POZYTYWKA ZAPRASZA!

27.04.2022

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl