Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

RODZINNIE W POWIECIE KOŚCIERSKIM

RODZINNIE W POWIECIE KOŚCIERSKIM

„RODZINNIE W POWIECIE KOŚCIERSKIM”

Projekt zakłada zwiększenie dostępności do usług społecznych i zintegrowanych usług społecznych ukierunkowanych na rodziny w tym środowisko pieczy zastępczej, osób o różnym stopniu niesamodzielności
w tym osób niepełnosprawnych i seniorów

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

 

08.06.2022

więcej...

 

Dofinansowanie projektu z UE

Powiat Kościerski/Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kościerzynie
realizuje projekt dofinansowany z
Funduszy Europejskich
pt. Rodzinnie w Powiecie Kościerskim


Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych
świadczonych w powiecie kościerskim na rzecz rodzin przeżywających
problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej oraz
poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla osób
starszych i osób niepełnosprawnych w okresie 01.10.2020 – 31.12.2022

Dofinansowanie projektu z UE: 3 817 020,20

08.06.2022

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl