Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Archiwum - Mój potencjał-moja szansa na ...

Warsztaty społeczno-zawodowe dla Uczestników projektu kontynuujących udział

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie serdecznie zaprasza na:

- warsztaty z doradcą zawodowym w dniu 20.11.2013 r., godz. 15:00,

- warsztaty z psychologiem w dniu 21.11.2013 r., godz. 15:00,

wszystkich uczestników Projektu systemowego pt.: "Mój potencjał - moja szansa na samodzielne życie", którzy kontynuują udział z roku 2012 i lat poprzednich. 

Celem spotkań będzie podsumowanie działań jakie miały miejsce w projekcie w latach 2012-2013.

Projekt pt.: "Mój potencjał - moja szansa na samodzielne życie" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

19.11.2013

więcej...

 

Harmonogram spotkań grupowych w projekcie w miesiącu listopadzie 2013r.

Harmonogram spotkań warsztatowych

w projekcie systemowym pn.:

„Mój potencjał – moja szansa na samodzielne życie”

w miesiącu listopadzie 2013r.

 

Grupa

Data

Godzina

Sala

Prowadzący

1 i 2 Grupa

06.11.2013r.

15:00 – 18:00

12 - parter

Cieszyńska L. – psycholog

 

1 i 2 Grupa

07.11.2013r.

15:00 – 18:00

12 - parter

Haber D. – doradca zawodowy

Opis Grup:

1 – osoby niepełnosprawne

2 – osoby usamodzielniane

28.10.2013

więcej...

 

Harmonogram spotkań grupowych w projekcie w miesiącu październiku 2013r.

Harmonogram spotkań warsztatowych

w projekcie systemowym pn.:

„Mój potencjał – moja szansa na samodzielne życie”

w miesiącu październiku 2013r.

 

Grupa

Data

Godzina

Sala

Prowadzący

1 i 2 Grupa

09.10.2013r.

15:00 – 18:00

12 - parter

Cieszyńska L. – psycholog

 

1 i 2 Grupa

10.10.2013r.

15:00 – 18:00

12 - parter

Haber D. – doradca zawodowy

Opis Grup:

1 – osoby niepełnosprawne

2 – osoby usamodzielniane

30.09.2013

więcej...

 

Harmonogram spotkań grupowych w projekcie w miesiącu wrześniu 2013r.

Harmonogram spotkań warsztatowych

w projekcie systemowym pn.:

„Mój potencjał – moja szansa na samodzielne życie”

w miesiącu wrześniu 2013r.

 

Grupa

Data

Godzina

Sala

Prowadzący

1 i 2 Grupa

04.09.2013r.

15:00 – 18:00

12 - parter

Cieszyńska L. – psycholog

 

1 i 2 Grupa

05.09.2013r.

15:00 – 18:00

12 - parter

Haber D. – doradca zawodowy

 

Opis Grup:

1 – osoby niepełnosprawne

2 – osoby usamodzielniane

16.08.2013

więcej...

 

Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego "Mój potencjał - moja szansa na samodzielne życie"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie ogłasza przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego pn. "Mój potencjał - moja szansa na samodzielne życie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Priorytet 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz kadry dydaktycznej

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, którymi dysponuje Wykonawca na potrzeby szkolenia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

Załącznik nr 5 do SIWZ - Kalkulacja kosztów szkolenia

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja Wykonawcy, dotycząca przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 9 do SIWZ - Szczegółowy program szkolenia

Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy szkoleniowej

Załącznik nr 1 do umowy - Sprawozdanie merytoryczne z realizacji szkolenia

Załącznik nr 2 do umowy - Protokół odbioru szkolenia

06.08.2013

więcej...

 

Harmonogram spotkań grupowych w projekcie w miesiącu czerwcu 2013r.

Harmonogram spotkań warsztatowych

w projekcie systemowym pn.:

„Mój potencjał – moja szansa na samodzielne życie”

w miesiącu maju 2013r.

 

Grupa

Data

Godzina

Sala

Prowadzący

1 i 2 Grupa

05.06.2013r.

15:00 – 18:00

12 - parter

Cieszyńska L. – psycholog

 

1 i 2 Grupa

06.06.2013r.

15:00 – 18:00

12 - parter

Haber D. – doradca zawodowy

 

Opis Grup:

1 – osoby niepełnosprawne

2 – osoby usamodzielniane

28.05.2013

więcej...

 

Harmonogram spotkań grupowych w projekcie w miesiącu maju 2013r.

Harmonogram spotkań warsztatowych

w projekcie systemowym pn.:

„Mój potencjał – moja szansa na samodzielne życie”

w miesiącu maju 2013r.

 

Grupa

Data

Godzina

Sala

Prowadzący

1 i 2 Grupa

15.05.2013r.

15:00 – 18:00

12 - parter

Cieszyńska L. – psycholog

 

1 i 2 Grupa

16.05.2013r.

15:00 – 18:00

12 - parter

Haber D. – doradca zawodowy

 

Opis Grup:

1 – osoby niepełnosprawne

2 – osoby usamodzielniane

10.05.2013

więcej...

 

I Spotkanie warsztatowe uczestników projektu z doradcą zawodowym

Dnia 25 kwietnia odbyło się I spotkanie warsztatowe z doradcą zawodowym w ramach realizowanego Projektu Systemowego pn. „Mój potencjał - moja szansa na samodzielne życie”, którego celem było poznanie oczekiwań, potrzeb i obaw uczestników; poznanie, rozbudzenie i podtrzymanie motywacji do uczestniczenia w projekcie; analiza najczęściej stosowanych sposobów poszukiwania pracy oraz analiza barier przeszkadzających w znalezieniu pracy.

Działania realizowane w ramach Projektu Systemowego pn. „Mój potencjał – moja szansa na samodzielne życie” współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

29.04.2013

więcej...

 

I Spotkanie warsztatowe uczestników projektu z psychologiem

24 kwietnia br. odbyło się I spotkanie warsztatowe z psychologiem w ramach realizowanego Projektu Systemowego pn. „Mój potencjał - moja szansa na samodzielne życie” , którego celem było: integracja grupy i wzajemne poznanie się; budowanie zaufania; określenie potrzeb i oczekiwań; dostrzeżenie swoich słabych i mocnych stron rozwijających świadomość siebie.

Działania realizowane w ramach Projektu Systemowego pn. „Mój potencjał – moja szansa na samodzielne życie” współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

29.04.2013

więcej...

 

Harmonogram spotkań grupowych w projekcie w miesiącu kwietniu 2013r.

Harmonogram spotkań warsztatowych

w projekcie systemowym pn.:

„Mój potencjał – moja szansa na samodzielne życie”

w miesiącu kwietniu 2013r.

 

Grupa

Data

Godzina

Sala

Prowadzący

1 i 2 Grupa

24.04.2013r.

15:00 – 18:00

12 - parter

Cieszyńska L. – psycholog

 

 

1 i 2 Grupa

25.04.2013r.

15:00 – 18:00

12 - parter

Haber D. – doradca zawodowy

                                                                               

Opis Grup:

1 – osoby niepełnosprawne

2 – osoby usamodzielniane

17.04.2013

więcej...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
strona 1 z 12
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl