Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Archiwum - Droga do kariery

Trwa realizacja staży w ramach projektu "Droga do kariery"

W ramach projektu pn. „Droga do kariery” 12 Beneficjentów ostatecznych uczestniczyło w stażu. Obecnie staż kontynuuje 10 uczestników projektu. Staże realizowane są zarówno w instytucjach publicznych, jak i prywatnych. Uczestnicy projektu zdobywają doświadczenie zawodowe na różnych stanowiskach, w tym m.in.: operator wózka widłowego, operator koparki, kelner, pracownik obsługi biurowej, grafik komputerowy, bibliotekarz.

20.02.2012

więcej...

 

Zaktualizowany Regulamin organizacji staży w ramach projektu „Droga do kariery”

Poniżej przedstawiamy zaktualizowany w dniu 1.12.2011 r. Regulamin organizacji staży w ramach projektu „Droga do kariery”.

Regulamin organizacji staży w ramach projektu „Droga do kariery”.

Regulamin organizacji staży

01.12.2011

więcej...

 

Zaktualizowany Regulamin organizacji staży w ramach projektu

Informujemy, że w wyniku uzyskanej zgody Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w ramach projektu pn. „Droga do kariery” zorganizuje staż dla 11 Beneficjentów ostatecznych.

Poniżej przedstawiamy zaktualizowany Regulaminu organizacji staży w ramach projektu „Droga do kariery”, w którym dokonano następujących zmian:
1. zwiększono liczbę uczestników projektu kierowanych na staż,
2. zaktualizowano regulacje dot. zwrotu poniesionych przez stażystów kosztów dojazdu.

Regulamin organiazacji staży

09.09.2011

więcej...

 

szkolenia zawodowe

Trwają szkolenia zawodowe realizowane w ramach projektu „Droga do kariery”.

Beneficjenci ostateczni projektu z pełnym zaangażowaniem i motywacją do zmiany własnej sytuacji zawodowej uczestniczą w szkoleniach zawodowych dostosowanych do ich predyspozycji zawodowych.

Projekt pn. „Droga do kariery” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

01.09.2011

więcej...

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym
informuję, że w  prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Kościerzynie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na "Usługi szkoleniowe" złożono następujące
oferty:

Zawiadomienie o wyborze oferty

12.08.2011

więcej...

 

Unieważnienie I części przetargu na "Usługi szkoleniowe"

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej
"ustawą" w imieniu Zamawiającego: unieważniam postępowanie o udzielenie
zamówienia na "Usługi szkoleniowe" w I części zamówienia

zawiadomienie o unieważnieniu I cz.

12.08.2011

więcej...

 

Unieważnienie V i VI części przetargu "Usługi szkoleniowe"

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej
"ustawą" w imieniu Zamawiającego: unieważniam postępowanie o udzielenie
zamówienia na "Usługi szkoleniowe" w V, VI części zamówienia.

zawiadomienie o unieważnieniu V i VI cz.

12.08.2011

więcej...

 

Szkolenia zawodowe rozpoczęte

W dniu 12.07.2011 r. Beneficjenci ostateczni projektu pn. „Droga do kariery” zostali skierowani na szkolenia zawodowe.
Każdy z Beneficjentów ostatecznych weźmie udział maksymalnie w 3 szkoleniach zawodowych.
Beneficjenci ostateczni projektu będą uczestniczyć m.in. w następujących szkoleniach: Stylista paznocki metodą akrylową i żelową, Opiekun osób starszych, Kelner – barman, Obsługa kas fiskalnych z magazynowaniem i fakturowaniem, Florystyka, Operator sprzętu ciężkiego: koparko-ładowarki, Kosztorysowanie komputerowe w budownictwie, AUTO CAD w budownictwie, Wózki widłowe z wymianą butli gazowych, Podstawy księgowości – księgowość komputerowa, Profesjonalna obsługa biura i sekretariatu, Grafika komputerowa.

Projekt pn. „Droga do kariery” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

04.08.2011

więcej...

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Droga do kariery”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie dla Beneficjentów ostatecznych projektu pn. „Droga do kariery” ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu przez okres 6 miesięcy.

Wnioski o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Droga do kariery” można składać od dnia 3.08.2011 r. do dnia 12.08.2011 r. w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4 w godz. od 7.30 do 15.30.

Wniosek o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Droga do kariery” należy:
1) przedłożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej,
2) wypełnić odręcznie lub komputerowo,
3) wypełnić we wszystkich rubrykach.

Projekt pn. „Droga do kariery” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wniosek o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. Droga do kariery

Regulamin stażu

03.08.2011

więcej...

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej “ustawą” postępowanie zostało unieważnione:

zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

05.07.2011

więcej...

 
1 2 3
strona 1 z 3
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl