Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Powiatowa Społeczna Rada do ...

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Przy Starostach tworzy się Powiatowe Społeczne Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwane dalej powiatowymi radami", będące organami opiniodawczo-doradczymi.

Działając na podstawie art. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019  poz. 1172 z późn. zm.), który stanowi o tym, że:

 1. Do zakresu działania powiatowych rad należy:
  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
   • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
   • realizacji praw osób niepełnosprawnych,
  2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  3. ocena realizacji programów,
  4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
 2. Składają się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie danego powiatu, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).
 3. Członków Powiatowej Społecznej Rady powołuje Starosta, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu powiatowego.
 4. Kadencja Rady trwa 4 lata.
 5. Skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
  1. Henryk Ossowski - Przewodniczący
  2. Leszek Prądziński - Z-ca Przewodniczącego
  3. Marlena Burandt - Sekretarz
  4. Tadeusz Hamernik
  5. Barbara Łangowska

Zarzadzenie_Nr_91/2019 Starosty Kościerskiego z dnia 2 grudnia 2019 r.  w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepelnosprawnych

 

Autor: a.m
ostatnia modyfikacja: 3 Lutego 2020
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl