Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności - „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim”

„Rodzinnie w Powiecie Kościerskim”

powrót

„Rodzinnie w Powiecie Kościerskim”

 

Działania projektu „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” również obejmują wsparciem rodziny biologiczne zagrożone odebraniem dzieci z powodów trudności opiekuńczo-wychowawczych lub z innych powodów np. kryzysy rodzinne, niepełnosprawność dziecka.

W ramach tych działań funkcjonuje placówka wsparcia dziennego „Pozytywka”. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach animacyjnych, natomiast dorośli mogą korzystać z pomocy psychologa, prawnika, uczestniczyć w warsztatach kompetencyjnych lub uzyskać pomoc mediatora, terapeuty uzależnień. Wszystkie zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem.

Zajęcia szerzą kreatywność wśród dzieci. Nie brak również śmiechu i dobrej zabawy. 

Przedstawiamy fotorelację z zajęć.

Działania te realizowane są w ramach utworzonej Placówki Wsparcia Dziennego typu podwórkowego „Pozytywka”. Na potrzebę realizacji projektu „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja Działanie 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 
 
Autor: AM
ostatnia modyfikacja dnia 27 Kwietnia 2022
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl