Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności - Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym ...

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

powrót

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach od poniedziałku 24 lutego do piątku 28 lutego obchodzimy w powiecie kościerskim Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ramach tego Tygodnia w Kościerskim Kościerskim Domu Kultury w Kościerzynie odbywać się będą dyżury specjalistów zajmujących się poradnictwem prawnym, psychologicznym i socjalnym. Dyżury te będą miały miejsce w godzinach od 14.00-18.00; we wtorek i piątek dyżur rozszerzony – od 10.00 do 18.00.
Wśród specjalistów, którzy zgłosili swoje uczestnictwo w akcji znajdziemy: komorników sądowych, radców prawnych, aplikantów adwokackich, prokuratorów, rzecznika konsumentów, policjantów, strażników miejskich, psychologów, pedagogów.

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 24 lutego - 1 marca 2014 roku Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).

Koordynatorami obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem  w powiecie kościerskim są: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie.

Dzięki zaangażowaniu się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem wyżej wymienionych  specjalistów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny.
Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy.

 
Autor: A.K.
ostatnia modyfikacja dnia 18 Lutego 2014
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl