Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności - Podsumowanie Tygodnia Pomocy Osobom ...

Podsumowanie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

powrót

Podsumowanie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Za nami kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Podobnie jak roku ubiegłym, inicjatorami tej akcji w powiecie kościerskim było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie. We wspomnianym tygodniu,  bez zapisów oraz zbędnych formalności, każdy zainteresowany mógł przyjść po tzw. „pierwszą pomoc”.  Podczas akcji udzielono 58 porad. Większość z zainteresowanych skorzystała z porad prawnych.

Symbolem akcji były niebieskie ludziki, które rozstawione zostały w różnych miejscach Kościerzyny. Każda z postaci zawierała opis jednego z przestępstw oraz informację jakie mogą być konsekwencje popełnienia danego czynu karalnego. Chcieliśmy w ten sposób zwrócić uwagę społeczeństwa na to z jakimi rodzajami przestępstw możemy się spotkać.

W tym miejscu chcielibyśmy także podziękować wszystkim instytucjom, prywatnym osobom, które aktywnie włączyły się i towarzyszyły nam w pełnieniu dyżurów.

Dziękujemy:
    Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kościerzynie,
    Komendzie Powiatowej Policji w Kościerzynie,
    Izbie Komorniczej w Gdańsku - Komornicy Sądowi przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach,
    Prokuraturze Rejonowej w Kościerzynie,
    Straży Miejskiej w Kościerzynie,
    Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów,
    a także Dyrektorowi  Centrum Kultury i Sportu w Kościerzynie – panu Janowi Dittrich.

 
 
Autor: A.K.
ostatnia modyfikacja dnia 4 Marca 2014
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl