Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Dzień Seniora w ZUS

W dniu 26 października 2010 r. we wszystkich placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na terenie naszego kraju obchodzono Dzień Seniora. ZUS Inspektorat w Kościerzynie zaprosił tego dnia emerytów i rencistów, wszystkie osoby zainteresowane chcące uzyskać informacji na temat przysługujących im świadczeń. W celu poszerzenia zakresu udzielanych porad zaproszono  tego dnia również inne instytucje między innymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie czy organizacje – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Pracownicy z Centrum zaprezentowali materiały informacyjne, odpowiadali na pytania, udzielali specjalistycznych porad.

28.10.2010

więcej...

 

KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż limit środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczony na działania z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2010 został wyczerpany.

04.10.2010

więcej...

 

INFROMACJA

Informujemy i zapraszamy organizacje pozarządowe oraz fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych do składania wniosków na zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Wnioski na powyższe działania można składać do 30 listopada 2010 r.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (58) 686 50 05 lub 680 00 90

04.10.2010

więcej...

 

Wyróżnienie od PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zajęło III miejsce w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszy projekt jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy i powiatu na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych „RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP” w kategorii projektów powiatu.

28.09.2010

więcej...

 

Piknik Integracyjny Gwiazdy Dzieciom

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie po raz kolejny zostało współorganizatorem Pikniku GWIAZDY DZIECIOM. Ten Wielki Integracyjny Piknik odbył się 11 września 2010r. na polanie przed hotelem Bazuny. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko z Gdańska i Bazuny Hotel & SPA z Kościerzyny. Gwiazdą wieczoru była Justyna Steczkowska.

13.09.2010

więcej...

 

Obchody Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom

Punkt Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie we współpracy z ośrodkami interwencji kryzysowej województwa pomorskiego (5 ośrodków tworzących Sieć pomorską Kościerzyna, Starogard Gdański, Kartuzy, Tczew i Gdańsk) podjął działania, których głównym celem jest zwrócenie uwagi na samobójstwo jako zdarzenia, którego można uniknąć.

13.09.2010

więcej...

 

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Dnia 29 maja 2010r. na boisku Liceum Ogólnokształcącego w Kościerzynie odbył się piknik zorganizowany przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. Impreza pod hasłem „Piknik z rodziną” odbyła się z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka.

08.06.2010

więcej...

 

Punkt Interwencji Kryzysowej rozpoczyna działalność

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie rozpoczyna działalność, która jest rozszerzeniem dotychczasowego poradnictwa specjalistycznego. Przy ul. Krasickiego 4, na parterze budynku PCPR od dnia 24 maja 2010 r. będzie funkcjonował Punkt Interwencji Kryzysowej czynny przez 5 dni w tygodniu.

21.05.2010

więcej...

 

Komunikat dla osób niepełnosprawnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej lub pozarolniczej

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

 

1.      Wnioski mogą składać osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

2.       Maksymalna wysokość jednej dotacji nie może przekroczyć 37.500,- zł.

3.       Kwota środków PFRON przeznaczona na realizację powyższego programu wynosi 75.000,- zł. Wnioski będą przyjmowane do dnia 18 czerwca 2010r.

4.       Kompletne wnioski na druku Wn – O wraz z częścią II – uzupełniającą do wniosku Wn – O będą przyjmowane wyłącznie w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie, ul. Tkaczyka 1 (pokój nr 20, II piętro) w godzinach od 700 do 1500.

5.       Procedura oceny i wyboru wniosków:

I.  Wniosek podlega ocenie formalnej (przy wykorzystaniu karty oceny formalnej).

 

Szczegóły znajdą Państwo poniżej:

- ogłoszenie o naborze wniosków

- regulamin

- wniosek

- wniosek uzupełnienie

- formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

- karta oceny formalnej

- karta oceny merytorycznej

19.05.2010

więcej...

 

Obchody Światowego Dnia Zdrowia

Państwowy Inspektorat Sanitarny w Kościerzynie we współpracy z Punktem Konsultacyjnym ds. Narkomanii działającym w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie już po raz kolejny zaprosił instytucje, organizacje, które mogły zaprezentować i przedstawić propozycje działalności jako instytucje promujące zdrowie.

06.05.2010

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl