Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Zmiana organizacji pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 24.12.2013r.

Dnia 24 grudnia 2013 r. (Wigilia)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

czynne jest w godz. 7:30 - 13:00

za utrudnienia przepraszamy

24.12.2013

więcej...

 

Zaproszenie do złożenia wniosku konkursowego w XI Edycji Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty

Szanowni Państwo,
informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków konkursowych do XI Edycji Konkursu Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty.
Medal im. Matki Teresy z Kalkuty jest honorową nagrodą przyznawaną raz w roku, której celem jest wsparcie inicjatyw rozwoju na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Województwa Pomorskiego.

Medal przyznaje się w II kategoriach:
- osoba fizyczna,
- organizacja pozarządowa.

Nabór wniosków konkursowych odbywa się w terminie od 23 grudnia 2013 r. do 10 stycznia 2014 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie z dopiskiem „XI Edycja Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty”, decyduje data wpływu do sekretariatu.

Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie „Medalu im. Matki Teresy z  Kalkuty”  odbędzie  się  11  lutego  2014  r.  w  Światowym  Dniu  Chorego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 686-50-05.

Regulamin przyznania Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty XI Edycja

Wniosek o przyznanie Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty w kategorii OSOBA FIZYCZNA

Wniosek o przyznanie Medali im. Matki Teresy z Kalkuty w kategorii ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

23.12.2013

więcej...

 

Zmiany godzin otwarcia PIK-u

Godziny otwarcia Punktu Interwencji Kryzysowej w okresie świąteczno – noworocznym:

23 - 24. 12.2013 – od godz. 8.00 do 15.00

27.12.2013 – 31.12.2013 – nieczynne

2 – 3. 01.2014 – od godz.7.30 do 15.30

– informacja w pokoju nr 16.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

19.12.2013

więcej...

 

Rozpoczynamy rekrutację Uczestników i Uczestniczek do projektu pn.: „Kierunek-Praca!”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zaprasza do udziału w projekcie pn.: „Kierunek – Praca!”, który otrzymał dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku konkursu otwartego nr 01/POKL/6.1.1/2013 w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: "Kierunek - Praca!"

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie pn.: "Kierunek - Praca!"

Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 2 do Formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 3 do Formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 4 do Formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 5 do Formularza zgłoszeniowego

13.12.2013

więcej...

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA TERMINU NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE - PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł II

Mając na uwadze konieczność zapewnienia wsparcia w procesie edukacji osób niepełnosprawnych oraz likwidację barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych Decyzją Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie zgodnie z treścią pisma z dnia 04.12.2013 r. przywrócono termin na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

W związku z powyższym osoby niepełnosprawne, które z różnych powodów niezależnych od nich uchybiły termin złożenia wniosku na semestr zimowy 2013/2014 mają możliwość jego złożenia w terminie od 9 do 13 grudnia 2013 r.

 

09.12.2013

więcej...

 

Przedświąteczne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

W dniu 5 grudnia 2013r. (czwartek) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie (sala nr 12) odbędzie się kolejna grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. Tematem przewodnim spotkania będą sprawy bieżące rodzin. Ponadto omówione zostaną również propozycje tematów na grupy wsparcia, które odbędą się w 2014 roku. Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze i liczymy na aktywny udział.

02.12.2013

więcej...

 

Zakończenie kursu dla kandydatów na rodziny zastępcze

W dniu 2 grudnia 2013 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyła się sesja panelowa kończąca szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze. Uczestnikami spotkanie, które przebiegło w bardzo miłej atmosferze, byli nie tylko kandydaci na rodziny zastępcze, ale również osoby, które od wielu lat pełnią tą funkcję. Była to ztem doskonała okazja do wymiany doświadczeń i dostarczenia kandydatom wskazówek. Na zakończenie uczestnicy otrzymali zaświadczenia o przebytym kursie.  

02.12.2013

więcej...

 

Festiwal Twórczości Teatralnej Osób Niepełnosprawnych

14 listopada 2013r  w Domu Kultury w Karsinie odbył  się „Festiwal Twórczości Teatralnej  Osób Niepełnosprawnych”. Organizatorem Festiwalu było „Stowarzyszenie Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu”. Projekt realizowano dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .
Na scenie można było podziwiać spektakle teatralne przygotowane przez Mieszkańców 10 Domów Pomocy Społecznej z woj. pomorskiego. Licznie zgromadzona widownia podziwiała talent i zaangażowanie aktorów.

18.11.2013

więcej...

 

Szkolenie rodzin zastępczych z pierwszej pomocy

W dniu 14 listopada 2013r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyła się grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. W trakcie jej trwania uczestnicy zdobywali wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia prowadziła pani Jarosława Łącka dyrektotr Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Kościerzynie wraz z drużyną PCK przy PZS Nr 1 w Kościerzynie. Rodziny zastępcze biorące czynny udział w szkoleniu otrzymały certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje. Należy również podkreślić, iż zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony rodzin zastępczych. W związku z powyższym składamy serdeczne podziękowania dyrekcji i drużynie PCK ZSP Nr 1 za zaangażowanie i poświęcony czas.   

18.11.2013

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl