Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Obchody Światowego Dnia Zdrowia w Kościerzynie

21 kwietnia 2015 roku z inicjatywy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie obchodziliśmy w Kościerzynie „Światowy Dzień Zdrowia”. Tematem przewodnim tego Dnia było "Bezpieczeństwo Żywności".

Organizatorzy podkreślali, iż dostęp do wystarczającej ilości bezpiecznej i odpowiedniej pod względem wartości odżywczych żywności ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia i dobrego stanu zdrowia. Specjaliści zaznaczali również, iż niebezpieczna żywność powoduje powstanie błędnego koła chorób i niedożywienia, w szczególności dotykającego niemowląt i małych dzieci, osoby starsze i chore.

21.04.2015

więcej...

 

Zapraszamy- Polska Biega 2015

                                                             ZAPROSZENIE
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kościerzynie w partnerstwie z Kościerskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kościerzynie jako organizator lokalny zapraszają na Miejski Stadion w Kościerzynie w dniu 16 maja 2015 roku do wspólnego biegania.

Impreza „Polska Biega w Kościerzynie”  organizowana jest w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega” promującej zdrowy styl życia poprzez bieganie. Impreza sportowa przyciąga do rywalizacji, współzawodnictwa, solidarności i radości wszystkie pokolenia.
Organizator lokalny zaprasza dzieci, młodzież, rodziców, osoby dorosłe i wszystkich lubiących zdrowy styl życia  do wspólnego biegania. Chętnych zapraszamy do zgłaszania się  wcześniej tj. do 15 maja 2015 r. w sekretariacie CAPOW  ul. Krasickiego 4/4 tel. 58 686-29-28 lub ostatecznie w dniu 16 maja 2015 r. o godz. 9.00 w biurze akcji zlokalizowanym
w budynku KOSiR przy Stadionie Miejskim.

UWAGA: Zgłoszenie uczestnictwa wymagane jest na piśmie. Dzieci i młodzież do 18 roku muszą posiadać zgodę rodzica/opiekuna, dlatego też zapraszamy do zapoznania się
z Regulaminem akcji.
Szczegółowe informacje dotyczące ogólnopolskiej akcji „ Polska biega ” są zamieszczone na stronie internetowej: www.polskabiega.pl lub www.capow.pl

Regulamin Polska Biega 2015

Oświadczenie i zgłoszenie

 

 

30.04.2015

więcej...

 

Ruszyła kolejna edycja programu „aKuKu”

Ruszyła kolejna edycja programu „aKuKu”.

W 2015 roku przewidywana jest jedna edycja - „Czas do szkoły”.

 Regulamin Programu oraz niezbędne do wypełnienia dokumenty :

Regulamin
 Wniosek
 Zgoda na udział w programie

Dokumenty należy składać do 15 czerwca 2015 r. (liczy się wpływ do Fundacji Przyjaciółka, a nie data stempla pocztowego) na adres Fundacja Przyjaciółka, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa.

13.04.2015

więcej...

 

Zaproszenie na spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż  w dniu 9 kwietnia 2015 r. o godzinie 16.00 odbędzie się w siedzibie Centrum (sala nr 12) spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.
Zapraszamy na spotkanie wszystkie  chętne rodziny zastępcze z terenu powiatu kościerskiego.

 

07.04.2015

więcej...

 

Aktywny samorząd - Ważne zmiany!

Aktywny Samorząd-ważne zmiany!
Rada Nadzorcza PFRON uchwałą nr 3/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. podjęła decyzję o modyfikacji treści pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Powyższe zmiany obejmują:
W rozdziale X Tryb postępowania , ust. 2 otrzymał nowe brzmienie:
   „ 2. Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:
     1) w przypadku modułu I – do dnia 30 sierpnia,
     2) w przypadku modułu II- do dnia 10 października,
danego roku realizacji programu. Realizator programu może podjąć decyzję o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku.”
Oznacza to, że w module II, zgodnie z postulatami środowisk akademickich, wydłużono termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie.
 
Przyjmowanie wniosków w ramach modułu II w roku 2015 następuje:
a) na semestr letni 2014/2015 w okresie od  dnia 19 marca do dnia 30 marca 2015 roku,
b) na semestr zimowy 2015/2016 w okresie od 1 września do 10 października 2015 r.

 

04.05.2015

więcej...

 

Informacja

Dnia 03 kwietnia 2015 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie czynne do godziny 13.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

03.04.2015

więcej...

 

1 kwietnia 2015 r. dniem bezpłatnych porad prawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie serdecznie zaprasza

do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Bezpłatnych porad prawnych udzielają adwokaci Komisji Pro Publico Bono

działającej przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku

w każdą pierwszą środę miesiąca w sali nr 12

Powiatowego Centrum

przy ul. Krasickiego 4 w Kościerzynie

w godz. od 17:00 do 19:00

Najbliższy termin udzielania bezpłatnych porad to 

1 kwietnia 2015 r. (środa).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

31.03.2015

więcej...

 

KOMUNIKAT PFRON

Zarząd PFRON wprowadził korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Zmiany dokumentu dotyczą modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

UWAGA REALIZATORZY PROGRAMU oraz STUDENCI - moduł II

Z aktualną treścią dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku można zapoznać się pod adresem: czytaj tekst jednolity

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie przedstawicieli: Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i PFRON w sprawie propozycji usprawnienia realizacji modułu II programu. Na spotkaniu tym zapadły ustalenia skutkujące koniecznością korekty dokumentu pn. „Kierunki działań i warunki brzegowe (…)”, przyjętego uchwałą nr 3/2015 Zarządu PFRON z dnia 29 stycznia 2015 r.

01.04.2015

więcej...

 

Debata społeczna dotycząca oszustw dokonywanych na szkodę osób starszych i niepełnosprawnych, tzw. "na wnuczka" oraz bezpieczeństwa na drodze

Dnia 27 marca 2015 r. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie wzięli udział w debacie społecznej poświęconej problematyce oszustw dokonywanych na szkodę osób starszych i niepełnosprawnych, tzw. "na wnuczka", oraz bezpieczeństwa na drodze.

W debacie uczestniczyli Starosta Kościerski, Przewodniczący Rady Gminy Karsin Jan Narloch, przedstawiciele Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w powiecie kościerskim, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz przedstawiciele Rady Mieszkańców DPS.

Podczas debaty przedstawiono statystyki i metody działania sprawców przestępstw, wypracowano sposób postępowania w przypadku wymienionych przestępstw, Odbył się pokaz i nauka bezpiecznych zachowań.

01.04.2015

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl