Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Wyniki Komisji rozpatrującej wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON w zakresie: SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2011

Dnia 29 marca 2011 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się posiedzenie komisji rozpatrującej wnioski o  dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w zakresie organizacji imprez o zasięgu ogółnopolskim.
Komisja dokonała oceny merytorycznej i formalnej wniosków, biorąc pod uwagę posiadanie wkładu własnego lub możliwość pozyskania z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia, prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, konieczność zapewnienia odpowiednich warunków technicznych i lokalowych niezbędnych do realizacji zadania oraz potencjalne efekty przyznanego dofinansowania.
Przedstwione przez organizacje wnioskowane kwoty dofinansowania ze środków PFRON oraz podział środków przez komisję rozpatrującą wwnioski, stanowi złącznik nr 1.

załącznik nr 1

30.03.2011

więcej...

 

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw 21 – 25.02.2011

W tym roku Punkt Interwencji Kryzysowej, działający w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, po raz pierwszy aktywnie włączył się w ogólnopolską akcję – Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - organizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z sądami, prokuraturą, organizacjami pozarządowymi oraz ośrodkami pomocy ofiarom przestępstw. Akcję organizowano po raz dziewiąty.

15.03.2011

więcej...

 

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż w związku z obchodami "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" w dniach od 21 do 25 lutego b.r., odbędą się dyżury specjalistów. Zapraszamy wszystkie osoby, które są ofiarami przestępstw do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa.

09.02.2011

więcej...

 

Szkolenie dla rodzin zastępczych

Dnia 7 lutego 2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zakończyło się szkolenie, podnoszące kwalifikacje rodzin zastępczych. Tematem 6 – godzinnego przeszkolenia, podzielonego na dwa etapy (pierwsze ze spotkań odbyło się w dniu 31 stycznia 2011 r.) był:  „Kontakt z dzieckiem, poznanie jego tożsamości i potrzeb poprzez zabawy projekcyjne”. W szkoleniu udział wzięło 20 rodzin zastępczych.

10.02.2011

więcej...

 

Mikołajki z PCPR

Dnia 7 grudnia 2010 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie po raz kolejny zorganizowało spotkanie mikołajkowe dla rodzin zastępczych. Impreza odbyła się na Sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego  w Kościerzynie. Spotkanie z Mikołajem, jak co roku, cieszyło się dużym zainteresowaniem szczególnie najmłodszych uczestników.

09.12.2010

więcej...

 

VIII Edycja Konkursu "Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty"

Szanowni Państwo,


Starostwo Powiatowe w Kościerzynie i Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Kościerzynie ogłaszają konkurs „Medal im. Matki Teresy z Kalkuty”.

Medal im. Matki Teresy z Kalkuty jest nagrodą prestiżową przyznawaną raz w roku osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym i instytucjom z Powiatu Kościerskiego i Województwa Pomorskiego za wyróżniające się działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Celem konkursu jest wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i miejsko - wiejskich poprzez organizację Seminarium informacyjno – promocyjnego VIII Edycja Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty, jak również uhonorowanie tych, którzy obok siebie widzą osoby niepełnosprawne, rozumieją ich potrzeby i bezinteresownie im pomagają.

Nabór wniosków konkursowych rozpocznie się 22 listopada 2010 r. i potrwa do 3 stycznia 2011 r.

Regulamin VIII Edycji Konkursu Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty

19.11.2010

więcej...

 

Informacja w sprawie DNIA OTWARTEGO PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie  informuje, iż w dniu 17 listopada b.r. w siedzibie Centrum odbyło się spotkanie pn.

„Dzień Otwarty Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”.

19.11.2010

więcej...

 

Informacja w sprawie spotkania osób głuchych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż w dniu 15 listopada 2010 r., w siedzibie tutejszego Centrum przy ulicy Krasickiego 4 o godz. 16.00, odbyło  się spotkanie otwarte dla osób głuchych zamieszkałych na terenie Powiatu Kościerskiego.

16.11.2010

więcej...

 

INFORMACJA

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŚCIERZYNIE UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W DNIU  19 listopada 2010r. (piątek)  BĘDZIE PRZYJMOWAĆ INTERESANTÓW do godziny 14:00    ZA WSZELKIE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

08.11.2010

więcej...

 

PCPR otrzymało wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP"

Dnia 28 października 2010 r., o godz. 16:00 w Młodzieżowym Domu Kultury i Biurze Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród VIII edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszy projekt jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy i powiatu na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych „Równe szanse, równy dostęp”.

29.10.2010

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl