Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Debata społeczna w Domu Pomocy Społecznej Kaszub w Stawiskach

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie po raz kolejny zorganizowali debatę dla seniorów, podczas której omówiono zagrożenia występujące na terenie powiatu kościerskiego. Spotkanie odbyło się 2 lutego 2016r.  w Domu Pomocy Społecznej „Kaszub” w Stawiskach, gdzie zgromadzili się jego mieszkańcy oraz seniorzy z okolicznych miejscowości.

W spotkanie zaangażowali się: I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Tomasz Radomski, funkcjonariusze: pan Piotr Kwidziński oraz pan Dawid Hering, Wójt Gminy Kościerzyna – pan Grzegorz Piechowski, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej – pani Sylwia Bandosz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie – pani Barbara Ciężka oraz przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie – pani Magda Milewczyk.
Głównym celem debaty było przede wszystkim uwrażliwienie seniorów na sytuacje, w których mogą stać się ofiarą przestępstwa. Prelegenci przybliżyli słuchaczom tematykę działania oszustów m.in. metodą "na wnuczka" i "na policjanta". Poinformowali również, jak należy postępować w przypadku zagrożenia oraz jak skutecznie można poprawić swoje bezpieczeństwo. Naczelnik Ruchu Drogowego przypomniał o bezpieczeństwie na drodze i obowiązku noszenia po zmierzchu odblasków poza terenem zabudowanym. Słuchaczom przekazano również informacje o numerach alarmowych i instytucjach pomocowych na terenie powiatu. Inicjatywa ta jest jednym z działań, które przyczyni się do uzupełnienia mapy zagrożeń na terenie powiatu kościerskiego.

10.02.2016

więcej...

 

Darmowe porady prawne

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpoczyna funkcjonowanie system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
• osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• osoby, które ukończyły 65 lat,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
• pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• prawa karnego,
• prawa administracyjnego,
• prawa ubezpieczeń społecznych,
• prawa rodzinnego,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Więcej informacji na: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

 

 

20.01.2016

więcej...

 

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków do XIII Edycji Przyznania Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty.

Nabór wniosków konkursowych odbędzie się w terminie od 13 stycznia 2016 r. do 27 stycznia 2016 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie z dopiskiem XIII Edycja Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty (decyduje data wpływu do sekretariatu).

Poniżej załączamy Regulamin Medalu oraz formularz wniosku. Dokumenty te są również dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie www.pcprkoscierzyna.pl
Serdecznie zachęcamy do składania wniosków.

REGULAMIN PRZYZNANIA MEDALU IM. MATKI TERESY Z KALKUTY XIII EDYCJA

WNIOSEK XIII EDYCJI PRZYZNANIA MEDALU IM. MATKI TERESY Z KALKUTY

 

 

 

13.01.2016

więcej...

 

Niespodzianka od "Mikołaja"

Miła niespodzianka spotkała piętnastkę wychowanków rodzin zastępczych, które aktywnie włączyły się w organizację imprezy Mikołajkowej dla wszystkich rodzin zastępczych z naszego powiatu. Dzieci i młodzież przygotowała ozdoby świątecznie, które podczas uroczystości pozwoliły poczuć świąteczną atmosferę. Sponsorem prezentów było Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Placówek Socjalizacyjnych w Kościerzynie. Upominki natomiast osobiście wręczył dzieciom Prezes Stowarzyszenia – Pan Karol Narloch.

Serdecznie dziękujemy Sponsorowi! 

23.12.2015

więcej...

 

Konsultacje społeczne projektu dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2016-2021”

Powiat Kościerski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2016-2021”.
Głównym celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców na temat projektu dokumentu, które przyczynią się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego realne problemy społeczne i proponującego efektywne rozwiązania.
1. Konsultacje społeczne będą prowadzone w terminie od dnia 22.12.2015 r. do dnia 10.01.2016 r. w formie elektronicznego, zbierania propozycji/uwag/opinii za pośrednictwem formularza konsultacji. Uwagi i wnioski wniesione po wyżej wymienionym terminie nie będą uwzględniane.
2. Projekt „Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2016-2021” jest dostępny:
• w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kościerzynie pod adresem: http://www.powiatkoscierski.pl/;
• na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie pod adresem: http://www.pcprkoscierzyna.pl  (Zakładka „Aktualności”).
3. Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:
• Do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, przy ul. I. Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna (Sekretariat, I piętro, pokój nr 18);
• W wersji elektronicznej na adres: lucyna.bruniecka@pcprkoscierzyna.pl
4. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Powiatu Kościerskiego.
5. Jednostką organizacyjną Powiatu odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie.
Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie Starostwa Powiatowego w Kościerzynie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie.

Pliki do pobrania:

Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2016-2021 

Formularz konsultacji społecznych projektu strategii

 

 

 

 

 

22.12.2015

więcej...

 

Wigilia 24.12.2015 - nieczynne

Informujemy, iż 24.12.2015r  (Wigilia) PCPR będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

 

18.12.2015

więcej...

 

WSPARCIE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH I ASYSTENTÓW RODZIN POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ORGANIZOWANIU I PROWADZENIU GRUP SAMOPOMOCOWYCH I PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA OSÓB BĘDĄCYCH W KRYZYSIE


Jest to tytuł warsztatu szkoleniowego, który jest organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. Warsztat skierowany jest do pracowników socjalnych i asystentów rodzin powiatu kościerskiego.

W ramach sesji warsztatowych specjaliści mają możliwość zapoznania się z następującymi aspektami pracy z grupą:
-rozeznanie problemu i wstępna diagnoza
-pierwszy kontakt interpersonalny z klientem
-praca z kryzysem
-profesjonalizm i wolontariat w systemie pomocy
-cel, normy i struktura różnych grup samopomocy i psychoedukacyjnych
-program pomocy w grupach
-fazy pracy grupy
Planujemy, iż kontynuacją owego warsztatu będą spotkania superwizyjne, w trakcie których można przyglądać się postępom w rozwoju grup stworzonych przez uczestników warsztatu oraz rozwiązywać napotykane trudności.

Mamy nadzieje, iż to działanie pozwoli nam wejść w Nowy 2016 Rok ze świeżymi pomysłami i zapoczątkuje wiele nowych inicjatyw w pracy pracowników pomocy społecznej.

14.12.2015

więcej...

 

Mikołajki dla rodzin zastępczych

4 grudnia 2015 r. po raz kolejny byliśmy organizatorami spotkania „Mikołajkowego” dla rodzin zastępczych. Impreza odbyła się na sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Wybickiego w Kościerzynie. Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku zaproszeni goście nie zawiedli. Spotkanie było doskonałą okazją do integracji środowiska rodzin zastępczych, wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim do wspólnej zabawy i oderwania się od codziennych obowiązków i problemów. Niewątpliwie pomógł w tym przygotowany program artystyczny gości specjalnych- członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Wielkiego Klincza -„Sąsiadki Aparatki”, które zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie w przedstawieniu „Kot w butach”. Natomiast podopieczni rodzin zastępczych przy pomocy – Pani Izydory specjalnie na tę okazję wyrecytowały świąteczne wiersze. Oprawę muzyczną pozostałej części spotkania zapewnił Pan Adam wraz z Panem Tomkiem.

10.12.2015

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl