Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Zarząd Powiatu Kościerskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie domu pomocy społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że Zarząd Powiatu Kościerskiego na posiedzeniu w dniu 11.10.2016 r. podjął uchwałę Nr 102/111/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania Powiatu Kościerskiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu kościerskiego w drodze powierzenia zadania publicznego na lata 2017-2020.

Wszelkie informacje w sprawie konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, na stronie internetowej www.powiatkoscierski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie.

Nazwa zadania: prowadzenie na terenie Powiatu Kościerskiego Domu Pomocy Społecznej o zasięgu powiatowym przeznaczonego dla 37 mieszkańców – osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych.

Okres realizacji zadania: ustala się od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 roku.

Termin składania oferty: do dnia 7 listopada 2016 r. do godz. 15.00 w Sekretariacie PCPR, przy ul. Krasickiego 4 (pokój nr 18).

Forma składania oferty: w formie pisemnej, w zaklejonej, opieczętowanej kopercie z napisem: „Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania Powiatu Kościerskiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu kościerskiego w drodze powierzenia zadania publicznego na lata 2017-2020”.
Oferty zgodnej ze wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

Wybór ofert: nastąpi najpóźniej do dnia 20 grudnia 2016 r.

Wzór oferty

 

17.10.2016

więcej...

 

Pomoc prawna dla rodzin zastępczych

Dnia 7 października 2016r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej zorganizował szkolenie dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.
Szkolenie swym zakresem obejmowało tematykę prawa rodzinnego.
Rodziny mogły przybliżyć sobie zagadnienia z zakresu praw: rodziców biologicznych, opiekunów prawnych i rodzin zastępczych. Ponadto poruszono temat świadczeń alimentacyjnych, umocowań prawnych rodzin zastępczych, stosowanych wniosków do Sądu dotyczących umieszczonych w ich rodzinach dzieci.
Spotkanie z prawnikiem zostało zorganizowane w ramach kampanii „Dajmy siebie innym”  i miało głównie na celu podnoszenie  kompetencji rodzin zastępczych.

10.10.2016

więcej...

 

"On pije, ona się leczy. Problemy kobiet współuzależnionych"

Zapraszamy na konferencję naukowo-szkoleniową - "On pije, ona się leczy. Problemy kobiet współuzależnionych", która odbędzie się 15 października w godz. 10:00 - 14:00 w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Konferencja jest bezpłatna. Adresowana jest natomiast do przedstawicieli grup zawodowych ( z terenu województwa pomorskiego) mających kontakt z osobami uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami, jak również studentów.

Więcej informacji na stronie konferencji:

http://rops.pomorskie.eu/o-konferencji

 

30.09.2016

więcej...

 

Konkurs

 

28.09.2016

więcej...

 

Spotkanie Grupy Wsparcia dla rodzin zastępczych

W dniu 29 września 2016 r. (czwartek) o godzinie 16 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie (sala nr 12) odbędzie się po przerwie wakacyjnej spotkanie grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. W trakcie spotkania poruszane zostaną kwestie dotyczące  rodzin zastępczych.

Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze.

19.09.2016

więcej...

 

„Zdrowa rodzina trzeźwa rodzina”

W poniedziałek  12.09.2016r. odbył się piknik rodzinny pod hasłem „Zdrowa rodzina trzeźwa rodzina”, którego organizatorem  było Centrum Kultury Kaszubskiej Kościerzynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie.
Na początku imprezy zgromadzonych gości przywitali gospodarze imprezy Marzena Hinca oraz Pani Teresa Prajs. Podczas pikniku pogoda dopisała. Rodziny chętnie brały udział w zorganizowanych dla nich grach i zabawach. Najmłodsi mogli sprawdzić swoje umiejętności w lepieniu z gliny, robieniu masła ze śmietany oraz mogli obejrzeć pokaz robienia mydeł, papieru czerpanego. Oprawę muzyczną prowadził Pan Adam Sosnowski oraz Pan Tomasz Rogaczewski. Wszyscy goście pikniku zostali poczęstowani słodyczami,  „pulkami” ze śledziem  w śmietanie, pajdą chleba ze smalcem, drożdżówką, kawą , herbatą. Radziny zastępcze swoją obecnością uświetniły impreze za co serdecznie dziekujemy. Ponadto dziekujemy Panu Mariuszowi Kupper za możliwość cieszenia sie smakiem waty cukrowej.  Następnie uczestnicy spotkania mogli wziąć udział w różnych konkursach o charakterze ekologicznym i przyrodniczym. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali od organizatorów poniedziałkowego  pikniku nagrody, których sponsorem było Centrum Kultury Kaszubskiej w Kościerzynie oraz Kaufland. Piknik miał na celu pokazanie rodzinom formy spędzania czasu wolnego z dziećmi przede wszystkim promowanie rodzicielstwa zastępczego oraz integrację rodzin zastępczych z rodzinami biologicznymi. Spotkanie zapoczątkowała prowadzona przez PCPR kampania pod hasłem „Dajmy siebie innym”. Kampania to cykl spotkań i działań o charakterze profilaktyczno- edukacyjno- zdrowotnym. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie serdecznie dziękuję Centrum Kultury Kaszubskiej za gościnę i zaangażowanie w idee rodzicielstwa zastępczego.  Dziękując wszystkim za wspólną zabawę odliczamy dni do kolejnego spotkania!

https://www.youtube.com/watch?v=VEuRpz7xU44&feature=youtu.be

15.09.2016

więcej...

 

Spotkanie superwizyjne w PCPR

Serdecznie zapraszamy pracowników socjalnych i asystentów rodzin na wrześniowe spotkanie superwizyjne z p. Katarzyną Wieczorek, które odbędzie się 21.09.2016r. o godz.10.00 w PCPR.

07.09.2016

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl