Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

RODO

Informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia.

Wypełniając obowiązek wynikający z nowych regulacji prawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie   informuje, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4,  zwany dalej Administratorem.
2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie – tel. 58-686-50-05  lub poprzez e-mail:pcpr.koscierzyna@powiatkoscierski.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań własnych oraz zadań zleconych realizowanych głównie na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. oraz zapewnienia bezpieczeństwa i zabezpieczenia mienia. Będą udostępnianie tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4.    Przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego, wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być również zgoda.
5.    Podanie danych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia i jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jej zawarcie.
6.    Posiada Pani/Pan prawo do:
•    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
•    wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
•    przenoszenia danych,
•    wniesienia skargi do organu nadzorczego,
•    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

25.05.2018

więcej...

 

Zaczarowny Dzień Dziecka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz ze Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego „Dolina Tęczy” zaprasza rodziny do wzięcia udziału w Zaczarowanym Dniu Dziecka Niepełnosprawnego, które odbędzie się w dniu 03.06.2018 r . w malowniczych plenerach Centrum Rehabilitacyjno-Rekreacyjnego Dobry Brat w Osieku. Impreza organizowana jest przez Stowarzyszenie Dobry Brat już po raz VIII. Początek wspólnej zabawy zaplanowany jest na godz. 12:00. Na gości ja zawsze czeka wiele atrakcji, w tym występy artystów niepełnosprawnych z terenu z woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, a także zespołu De Mono.

29.05.2018

więcej...

 

Uwaga przedłużony termin rekrutacji do projektu ASYSTENT

WAŻNA INFORMACJA

Został przedłużony termin rekrutacji do projektu ASYSTENT do końca maja 2018 r.

21.05.2018

więcej...

 

Oferta dla osób bezrobotnych od 15 roku życia

Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno Prawne INTERIOS zaprasza osoby bezrobotne, które ukończyły 15 rok życia do udziału w projekcie. W ofercie dla osób z terenu powiatu kościerskiego znajduje się: diagnoza psychologiczna, diagnoza psychospołeczna, diagnoza prawna, pomoc psychoterapeutyczna, trening psychospołeczny oraz coaching rozwojowy, grupowe warsztaty coachingowe, pomoc prawna oraz wsparcie zawodowe poprzez badanie kompetencji.

Punkt konsultacyjny w Kościerzynie znajduje się na ul. Świętojańskiej 5. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 692 113 235.

Szczegółowe informacje również na plakacie poniżej.

11.05.2018

więcej...

 

Ogólnopolski Miting Lekkoatletyczny

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Sportowe "Szansa - Start Gdańsk" w dniach 07 - 08.06.2018 r. organizuje Ogólnopolski Miting Lekkoatletyczny - Festiwal Rzutów dla Osób Niepełnosprawnych. Zawody odbędą się w Ośrodku Szkoleniowo - Rehabilitacyjnym "Mausz" w Ostrów Mausz 12, 83-320 Sulęczyno.

Udział w zawodach, zakwaterowanie i wyżywienie są nieodpłatne. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na ww. imprezę sportową. Uczestnikami zawodów mogą być osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. O zakwalifikowaniu uczestników do zawodów, decyduje kolejność zgłoszeń oraz prawidłowo wypełnione dokumenty. Serdecznie zapraszamy do udziału oraz prosimy o wcześniejsze przesyłanie zgłoszeń, tak abyśmy mogli organizując imprezę sprostać Państwa oczekiwaniom.

Regulamin, program minutowy, konkurencje sportowe (opis), oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz kartę zgłoszenia załączeniu poniżej. Wypełnione dokumenty wraz z kopiami orzeczeń o niepełnosprawności poszczególnych uczestników prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.05.2018 r., na adres e mail: biuro@szansa-gdansk.pl Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych należy wydrukować z zał. pliku, wypełnić i przekazać oryginał do biura zawodów, przed rozpoczęciem imprezy sportowej.

Na wszelkie pytania odpowiemy pod nr tel. 58 300 00 08.

www.szansa-mausz.org

Karta zgłoszeniowa

Konkurencje Miting LA 2018

Konkurencje Miting LA 2018-1

Oświadczenie

Program imprezy

Regulamin Miting LA 2018

17.05.2018

więcej...

 

11.05.2018

więcej...

 

„Asystent” osoby z niepełnosprawnością

W lutym bieżącego roku w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa z Fundacją „Sprawni Inaczej” na dofinansowanie projektu „Asystent” w ramach rozwoju usług społecznych w województwie pomorskim. Projekt jest skierowany do osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Wartość projektu wynosi 365 987 zł. Będzie on realizowany w ościennych gminach Powiatu: Bytowie i Miastku oraz gminach naszego Powiatu: Starej Kiszewie i Liniewie. Powiat kościerski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zostało jednym z partnerów projektu, który jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas realizacji projektu to kwiecień 2018 do lipca 2019 roku. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych oraz zintegrowanych usług społecznych świadczonych w środowisku osób z niepełnosprawnością. Projekt „Asystent” zakłada wsparcie 20-stu osób z niepełnosprawnością podczas rozwiązywania codziennych problemów. Asystent to taki przyjaciel, który doradzi osobie z niepełnosprawnością, jak zachowywać się w różnych sytuacjach, nie będzie Jej jednak w realizacji tych zadań wyręczał. Z kolei opiekunom osób z niepełnosprawnością zostanie zapewniona możliwość integracji. Podczas spotkań nastąpi wymiana doświadczeń i szansa zdobycia dodatkowej wiedzy. W projekcie przewidziano również wsparcie psychologa, psychiatry i prawnika.

13.04.2018

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl