Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

 

Szanowni Państwo

Informujemy w sprawie pomocy rzeczowej prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kościerzynie https://www.powiatkoscierski.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&submenu=5&menu=5&strona=1

 

Dziękujemy wszystkim za otwartość, życzliwość i bezinteresowną pomoc.

04.03.2022

więcej...

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY POWIATU KOŚCIERSKIEGO!

SZANOWNI MIESZKAŃCY POWIATU KOŚCIERSKIEGO!

Bardzo dziękujemy Państwu za życzliwość, którą już deklarujecie naszym gościom z Ukrainy oferując wszelką pomoc rzeczową.


W związku z ogromnym odzewem informujemy, że na obecny moment nie organizujemy zbiórki rzeczowej.

Musimy rozeznać się w problemach i potrzebach. Bardzo prosimy obserwować nasze strony internetowe i Facebook.

Będziemy Państwa na bieżąco informacjować o sytuacji i potrzebach.

Ponadto informujemy, że Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Placówek Socjalizacyjnych z Kościerzyny utworzyło konto bankowe o numerze 95 8328 0007 2001 0010 0090 0003. Wpłaty proszę zatytułować dopiskiem „Dla Ukrainy”.

Dzięki wpłatom, będziemy mogli indywidualnie realizować potrzeby dzieci i ich opiekunów.

Państwa wpłaty będą przeznaczone wyłącznie dla naszych gości z Ukrainy.

Bardzo dziękujemy za ogromne serce,  życzliwość i otwartość dla naszych małych sąsiadów.

Dziękujemy Stowarzyszeniu za pomoc w zbiórce środków finansowych.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o rozwoju sytuacji.

Dziękujemy za okazane serce.

 

 

Z poważaniem

W imieniu własnym i władz Powiatu Kościerskiego

Marzena Hinca Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

02.03.2022

więcej...

 

DLA UKRAINY

SZANOWNI PAŃSTWO!!

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Placówek Socjalizacyjnych w Kościerzynie w porozumieniu z Powiatem Kościerskim utworzyło konto o numerze

95 8328 0007 2001 0010 0090 0003 z dopiskiem „Dla Ukrainy”.

Środki zebrane na wskazanym koncie będą przeznaczane na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb dużej grupy dzieci pochodzących z Ukrainy, które od dnia 2 marca br. przebywają na terenie naszego Powiatu.

Ponad 250 osobowa grupa dzieci z opiekunami wymaga naszego wsparcia. Jak zawsze liczymy na Państwa pomoc, dziękując w imieniu dzieci.

Prezes Stowarzyszenia

02.03.2022

więcej...

 

ENERGIA SPOŁECZNA

Spółdzielnia Socjalna KOOPERACJA – SOPOT i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie wspierają mieszkańców powiatu Kościerskiego.

Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej.

Projekt Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kluczowym celem projektu jest opracowanie, przygotowanie do wdrożenia oraz testowe wdrożenie wraz z ewaluacją 5 modeli przedsiębiorstw społecznych realizujących wybrane pakiety (wiązki) usług społecznych oraz usług związanych z rozwojem lokalnym. Opracowane modele zostaną upowszechnione w całej Polsce.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia profesjonalizacji przedsiębiorstw społecznych i budowania ich potencjału w świadczeniu kompleksowych usług na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych i ich rodzin (w tym opiekunów), osób starszych 60+ oraz ich rodzin.

Czas trwania projektu: od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Dodatkowe informacje: http://www.spoldzielnie.org/project,51 lub https://www.facebook.com/KooperacjaSopot/photos/a.340201626133790/2145321328955135/

20.02.2022

więcej...

 

17.02.2022

więcej...

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŚCIERZYNIE POSZUKUJE DO WSPÓŁPRACY TERAPEUTĘ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Niezbędne wymagania :

a) posiadanie wykształcenie wyższego fizjoterapeuta z uprawnieniami do zawodu, podyplomowe studia w zakresie integracji sensorycznej, kurs diagnozy i terapii SI I, II stopnia zakończony certyfikatem;

b) posiadanie 2 letniego doświadczenia zawodowego.

Bliższe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7.30 do 15.30, środa od godziny 7.30 do 17.00, piątek od godziny 7.30 do 14.00 po uprzednim telefonicznym kontakcie pod nr tel. 58 686 50 05 – sekretariat.

19.01.2022

więcej...

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie
POSZUKUJE OSÓB  NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Ogłoszenie naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Klauzula informacyjna dla kandydata

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

02.02.2022

więcej...

 

Specjalista pracy z rodziną

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie
POSZUKUJE OSÓB NA STANOWISKO SPECJALISTY PRACY Z RODZINĄ

Ogłoszenie naboru na stanowisko specjalisty pracy z rodziną

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

02.02.2022

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl