Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Komunikat

W związku z otrzymaną informacją z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski informujemy, iż Zarząd PFRON ustalił termin przyjmowania przez Oddziały PFRON, wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji programu „Pegaz 2010” w module pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się w obszarach:

1. obszar A – pomoc w zakupie o montażu oprzyrządowania do samochodu.
2. obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikająca z rodzaju i zakresu niepełnosprawności
3. obszar E – pomoc w uzyskania prawa jazdy w kategorii B.

Wnioski o przystąpienie do realizacji programu należy składać w Oddziale Pomorskim PFRON od dnia 1 sierpnia do 22 sierpnia 2011 r.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego programu, wnioski oraz procedury jego realizacji znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl Ponadto, można je również uzyskać w siedzibie Oddziału Pomorskiego PFRON w Gdańsku lub telefonicznie nr 58 35 00 534,    58 35 00 533.

05.08.2011

więcej...

 

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej

Komunikat dla osób niepełnosprawnych zainteresowanych podjęciem dziełalności gospodarczej lub rolniczej

05.08.2011

więcej...

 

Piknik Gwiazdy Dzieciom i Nagroda Roku 2011 dla PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie po raz kolejny wzięło aktywny udział w Wielkim Integracyjnym Pikniku GWIAZDY DZIECIOM. Organizatorem imprezy, która odbyła się 23 lipca 2011r. było Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko z Gdańska. Celem tej inicjatywy jest promocja więzi rodzinnych, rodzicielstwa zastępczego, środowiska osób niepełnosprawnych jak również zdrowych relacji międzyludzkich przez wspólną zabawę.

26.07.2011

więcej...

 

Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 10 czerwca 2011 r. odbył się kolejny piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. W tym roku organizatorem imprezy obok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie było Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dolina Tęczy” z Kościerzyny, które właśnie rozpoczyna swoją działalność. Miejscem spotkania rodzin zastępczych z terenu powiatu kościerskiego, było Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica”.

13.06.2011

więcej...

 

Wakacje z ryzykiem

W dniu  7 czerwca 2011r. z inicjatywy Punktu Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie oraz Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku w Sali Konferencyjnej w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie zorganizowana została konferencja pt; „Wakacje z ryzykiem. Sytuacje kryzysowe związane z sezonem wakacyjnym”. Celem konferencji było przybliżenie zagrożeń na jakie zwłaszcza w okresie wakacyjnym, narażeni są młodzi ludzie.

08.06.2011

więcej...

 

Wyjazd rodzin zastępczych na koncert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w dniu 1 czerwca 2011r. zapewniło rodzinom zastępczym wyjazd na koncert do Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku.

02.06.2011

więcej...

 

Wycieczka rodzin zastępczych do Łeby

Dnia 28 maja 2011r. odbyła się wycieczka do Łeby zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie dla środowiska rodzicielstwa zastępczego. Celem tej jednodniowej wyprawy była popularyzacja ruchu rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Kościerskim, jak również integracja wielodzietnych rodzin zastępczych.  

31.05.2011

więcej...

 

Dzień otwarty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

W dniu 25 maja 2011 roku we wszystkich placówkach  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na terenie całego kraju odbył się Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych. Inspektorat ZUS w Kościerzynie zaprosił przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, między innymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA” – SONI, Polski Związek Niewidomych - Koło w Kościerzynie. Podczas spotkania można było uzyskać informację o prawach osób niepełnosprawnych w zakresie zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi, rehabilitacją zawodową i społeczną, aktywizacją zawodową czy prewencją rentową. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony osób niepełnosprawnych jak i pozostałych mieszkańców.

26.05.2011

więcej...

 

Światowy Dzień Zdrowia

15 kwietnia 2011 roku z inicjatywy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie odbył się ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA.
Hasło, które przyświecało tegorocznym obchodom zorganizowanym na Rynku naszego miasta to ,,ODPORNOŚĆ ANTYBIOTYKOWA”.
Podczas spotkania mieszkańcy miasta i nie tylko mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych m.in.: pomiar ciśnienia tętniczego, spirometrię, sprawdzenie poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu z płuc u palaczy, oznaczenie poziomu cukru i cholesterolu we krwi, czy też pomiar indeksu masy ciała.
Na płycie Rynku, każda instytucja służb medycznych, sanitarnych, mundurowych oraz społecznych mogła zaprezentować się, przedstawić swoje propozycje w zakresie swojej działalności, zadań statutowych, jako instytucja promująca zdrowie np. w zakresie profilaktyki uzależnień, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomocy konsumenckiej, porady dietetyka w zakresie zdrowego odżywiania.
W trakcie odbywały się również pokazy ratownictwa medycznego, pokaz ćwiczeń Nordic Walking oraz pokaz karate.
Prezentowano także żywność ekologiczną, degustację różnych herbat i kaw świata oraz wyroby piekarniczo-cukiernicze.

19.04.2011

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl