Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Konsultacje Społeczne "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego 2003-2015"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie mając na uwadze aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. oraz zmiany jakie zaszły w sferze polityki społecznej na szczeblu państwowym, regionalnym i lokalnym  dokonało aktualizacji „Strategii Pomocy Społecznej powiatu kościerskiego 2003-2015”  przyjętej Uchwałą Nr V/35/2003 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 28 marca 2003. Do pracy nad aktualizacją Strategii zaproszono przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych, działających w obszarze polityki społecznej.
Ponadto, w celu stworzenia Strategii spójnej ze Strategią Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego, prowadzono konsultacje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
W związku z powyższym oddajemy pod konsultacje społeczne zaktualizowany dokument „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego 2003-2015”. Czekamy na Państwa uwagi dotyczące ww. dokumentu w formie elektronicznej pcpr.koscierzyna@powiatkoscierski.pl lub pisemnej na adres siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna w terminie do 7 października 2011r.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego 2003-2015

23.09.2011

więcej...

 

Obchody Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom

10 września każdego roku z inicjatywy Międzynarodowego Towarzystwa Zapobiegania Samobójstwom (IASP) wspieranego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) obchodzony jest Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Z tej okazji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Punkt Interwencji Kryzysowej w Kościerzynie zorganizowało akcję, mającą na celu zwrócenie uwagi na ten ważny problem.
Uczestnicy akcji udzielali informacji oraz rozdawali materiały informacyjne dotyczące osób zagrożonych samobójstwem w dwóch punktach konsultacyjnych: na rynku w Kościerzynie oraz w Galerii Kościerskiej.

09.09.2011

więcej...

 

Nie zmarnuj szansy i zostań wolontariuszem!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zaprasza uczniów, studentów oraz dorosłych, którzy nie wiedzą w jaki sposób spożytkować wolny czas. Wolontariat adresowany jest do dzieci, które na co dzień doświadczają niepowodzeń szkolnych, często dorastając w trudnych warunkach, oraz dorosłych, którzy potrzebują wsparcia drugiej osoby i poczucia, ze komuś na nich zależy np. osoby samotne, starsze lub niepełnosprawne.

07.09.2011

więcej...

 

Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

Dnia 09.09.2011r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Punkt Interwencji Kryzysowej w Kościerzynie po raz kolejny obchodzi Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom.

Informacji oraz porad dotyczących osób zagrożonych samobójstwem uzyskać będzie można w dwóch punktach konsultacyjnych: na rynku w Kościerzynie oraz Galerii Kościerskiej, w godzinach od 10-12.

08.09.2011

więcej...

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie poszukuje pracodawców na zorganizowanie stażu dla 10 osób

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie poszukuje pracodawców  zainteresowanych zorganizowaniem stażu dla Beneficjentów ostatecznych projektu pn. „Droga do kariery” – osób do 24 r. ż., mieszkańców powiatu kościerskiego.
O zorganizowanie stażu mogą ubiegać się podmioty, które są w stanie przeszkolić stażystę pod potrzeby danego stanowiska pracy oraz wyznaczyć opiekuna sprawującego stałą i profesjonalną opiekę nad stażystą.
Staż – wynagrodzenie stażysty będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Staż będzie trwał  6 miesięcy, tj. od października 2011 r. do marca 2012 r.
Zainteresowanych pracodawców prosimy o wypełnienie wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Droga do kariery” wraz z załącznikiem: indywidualnym programem stażu. Kompletny wniosek należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, ul. Krasickiego 4, 83 – 400 Kościerzyna do dnia 12 września br.
Szczegółowe informacje nt. projektu udzielane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w Biurze Projektu „Droga do kariery”, osoba do kontaktu – Mirosława Pobłocka tel. 58 686 50 05.
Organizacja staży odbywa się w ramach projektu pn. „Droga do kariery” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin organizacji stażu

Wniosek o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu

Indywidualny Program Stażu

31.08.2011

więcej...

 

Wizyta PSRON w Domu Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Młodzieży

W dniu 25 sierpnia br. odbyła się wizyta przedstawicieli Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej ,,KASZUB" w Stawiskach oraz Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie.

31.08.2011

więcej...

 

Szkolenie kwalifikacyjne dla rodzin zastępczych

29 sierpnia 2011r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie rozpocznie się szkolenie dla rodzin, które zadeklarowały chęć zostania rodziną zastępczą. Zajęcia prowadzone będą przez trenerów Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Fundacji „Dla Rodziny”. Biorące udział w zajęciach rodziny będą miały okazję udoskonalania swoich umiejętności opiekuńczych i wychowawczych jak i zapoznania się z wiadomościami z zakresu elementów pedagogiki, psychologii rozwojowej, podstaw wiedzy o profilaktyce prozdrowotnej jak i prawa.

25.08.2011

więcej...

 

UWAGA - nowe numery telefonów do PCPR

Informujemy, iż od dnia 23.08.2011r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, obowiązują następujące numery kontaktowe:

 

·         Centrala tel. 58 686-50-05

 

·         Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny 58  681-54-03

 

·         Sekretariat tel/fax 58 681-53-94

 

·         Punkt Interwencji Kryzysowej 58-681-53-87

 

·         Ośrodek Wsparcia Osób Starszych i Niepełnosprawnych 58 681-52-69

 

24.08.2011

więcej...

 

Komunikat. Komputer dla Homera 2010

W związku z otrzymaną informacją z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski informujemy, iż Zarząd PFRON ustalił termin przyjmowania przez Oddziały PFRON, wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji programu „Komputer dla Homera 2010”

12.08.2011

więcej...

 

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych  w Gdyni organizuje bezpłatne  (finansowane przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) szkolenie na certyfikat kompetencji zawodowych  w transporcie drogowym rzeczy lub osób. Szkolenie skierowane jest do pracujących osób dorosłych  posiadających  Orzeczenie o Niepełnosprawności , które  z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub uzupełnieniem kwalifikacji poszukiwanych w sektorze LTD – Logistyka, Transport, Dystrybucja.
Głównym celem szkolenia  jest przygotowanie przewoźników i kadr niezbędnych  do funkcjonowania  polskiego transportu w Unii Europejskiej oraz przygotowanie do egzaminu państwowego ( koszt egzaminu również finansowany  ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego) z zakresu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym  CPC.
Termin szkolenia : 12-16.09.2011r.  godziny zajęć : 8.00-15.00
Ilość miejsc ograniczona
Informacji udziela:  dział szkoleń PSPD w Gdyni, ul. Hutnicza 1, tel. 58/663 23 22, szkolenia@pspdgdynia.pl

ZAPRASZAMY

12.08.2011

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl