Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Pierwsze Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Kościerskiego.

Pierwsze Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Kościerskiego.

     W środę 10 września 2014 r. w siedzibie PCPR w Kościerzynie odbyło się pierwsze Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Kościerskiego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele ngo z naszego powiatu, członkowie Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych na czele z jej przewodniczącym Markiem Olechnowiczem, Magdalena Witkowska referent zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawiciele jednostek samorządowych naszego powiatu na czele z wicestarostą Zbigniewem Stenclem. Tematem przewodnim forum były rady działalności pożytku publicznego i rady organizacji pozarządowych. Przedstawiono również do konsultacji projekt  Wojewódzkiego Programu Współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a organizacjami Pozarządowymi. Spotkanie organizowała Rada Działalności Pożytku Publicznego na czele z jej przewodniczącą Ewą Filipską. Forum było współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, współorganizowane przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska, FEDiS Kartuzy i COP Kościerzyna. Uczestnicy forum stwierdzili , iż spotkanie było ciekawe i owocne. Wielokrotnie podkreślano dobrą atmosferę spotkania, doskonałe  przygotowanie prelegentów oraz osób uczestniczących w dyskusji panelowej. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez kościerski Oddział Fundacji ‘’Sprawni Inaczej’’  przygotował dla uczestników forum smaczny posiłek z profesjonalną obsługą. Przedstawicielom organizacji pozarządowych bardzo ciekawą ofertę przedstawili  pracownicy Banku Gospodarki Żywnościowej. Podczas ostatniego punktu programu  forum w zebraniu plenarnym przyjęto regulamin Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych oraz wybrano 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych do rady. Są nimi: Sylwia Bandosz, Elżbieta Brzezińska , Ewa Filipska, Michał Gurowski, Leszek Medykowski, Piotr Słomiński oraz Justyna Zblewska.

17.09.2014

więcej...

 

Zapraszamy na Forum Organizacji Pozarządowych

Kościerzyna 21.08.2014 r.

Szanowni Państwo
Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu powiatowym, dotyczącym współpracy NGO z JST. Tym razem chcemy podjąć temat rad działalności pożytku publicznego i rad organizacji pozarządowych. Będzie to debata z udziałem samorządowców i specjalistów z zakresu rozwoju organizacji pozarządowych. W programie zaplanowano także dyskusję nad projektem Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015.
Forum odbędzie się w dniu 10 września 2014 roku (środa) od godz.13:00 w sali nr 12 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4.
Ponadto powołana zostanie Rada Organizacji Pozarządowych powiatu kościerskiego. Podczas spotkania odbędą się wybory do tego gremium.
Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w tak ważnym dla III sektora pozarządowego w powiecie kościerskim spotkaniu.
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie Państwa udziału do dnia 04.09.2014 r na adres  e-mail filipewa1@wp.pl. lub telefonicznie na numer 604932142.
Spotkanie jest finansowane ze Środków  Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Z wyrazami szacunku

Ewa Filipska- przewodnicząca Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego  z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

 

26.08.2014

więcej...

 

Spotkanie informacyjne w Kościerzynie: „Założenia Funduszy Europejskich dla organizacji pozarządowych na lata 2014-2020 w województwie pomorskim”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 dla organizacji pozarządowych.
W programie spotkania m.in. omówienie:
- Umowy Partnerstwa,
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
- wybrane programy wspólnotowe dla organizacji pozarządowych
Miejsce i termin szkolenia:
Spotkanie odbędzie się w piątek 29 sierpnia 2014 r. w siedzibie PCPR (sala nr 12) w Kościerzynie ul. Krasickiego 4, w godz. 10:00 – 14:00.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Program spotkania

 

14.08.2014

więcej...

 

Zasady wydawania kart parkingowych

W związku z wejściem w życie w dniu 01 lipca 2014r. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (DZ.U. z  2014r. poz. 870)  na tut. Zespół zostały nałożone nowe obowiązki dotyczące wydawania kart parkingowych.
Rozporządzenie to otrzymaliśmy w ostatniej chwili w dniu 01.07.2014r.   Obecnie czekamy  na wytyczne z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dotyczące procedury wydania karty.
W momencie kiedy je otrzymamy rozpoczniemy wydawanie w/w dokumentów.
Poniżej przedstawiamy zasady wydawania kart parkingowych otrzymane z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Karta parkingowa

18.08.2014

więcej...

 

18 - 29 sierpnia PIK nieczynny

Informujemy, iż okresie od 18 do 29 sierpnia 2014r. Punkt Interwencji Kryzysowej będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy. 

Osoby chcące skorzystać z wsparcia specjalistów Punktu Interwencji Kryzysowej od 1 września 2014 r. zapraszamy w następujących dniach i godzinach:

wtorek, czwartek  10.00 - 17.00

środa 11.00 - 18.00.

 

14.08.2014

więcej...

 

WAŻNE! ZMIANA TERMINU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W MODULE I PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przypomina, że termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia 2014 r.

Bardzo prosimy Wnioskodawców o uwzględnienie tej zmiany w planach dotyczących aplikowania o wsparcie w ramach programu i przyjęcie do wiadomości informacji, że skrócenie terminu zakończenia przyjmowania wniosków nastąpiło w celu sprawniejszej organizacji prac związanych z rozpatrywaniem wniosków, a w efekcie - w celu skrócenia oczekiwania na realizację wnioskowanego wsparcia.

01.08.2014

więcej...

 

KOMUNIKAT

Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

17.06.2014

więcej...

 

Komunikat informujący o wprowadzeniu przez Radę Nadzorczą PFRON modyfikacji zasad pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Uwaga! Refundacja kosztów opłaty za naukę (czesne) może dotyczyć całego - bieżącego roku szkolnego lub akademickiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

17.06.2014

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl