Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

STOP DOPALACZOM

Mobilny Punkt Informacyjny STOP DOPALACZOM gościł w kościerskich szkołach. W dniach od 26 października do 2 listopada 2015r. specjaliści z kościerskich instytucji odwiedzali szkoły, rozmawiali i organizowali prelekcje dotyczące niebezpieczeństw płynących z zażywania, eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi, w szczególności z dopalaczami. W akcję włączyło się również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie.

03.11.2015

więcej...

 

Spotkanie Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "Dolina Tęczy"

5 listopada 2015 r. o godz. 16:00 w sali nr 12 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbędzie się spotkanie członków Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Dolina Tęczy”. W spotkaniu będzie uczestniczyła Dyrektor PCPR w Kościerzynie Pani Marzena Hinca.

Zapraszamy serdecznie wszystkie rodziny zastępcze!

03.11.2015

więcej...

 

Spotkanie z lekarzem specjalistą dla rodzin zastępczych

„Dziecko w pieczy zastępczej z zaburzeniami zachowania” – takiej tematyce poświęcone zostanie spotkanie dla rodzin zastępczych, które odbędzie się 19 listopada 2015 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie (sala nr 12). Swoją wiedzą w tym zakresie z uczestnikami podzieli się lekarz specjalista współpracujący z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdyni.

Bardzo serdecznie zapraszamy rodziny zastępcze zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy w wymienionym temacie.

03.11.2015

więcej...

 

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI EKSPERYMENTUJĄCYCH ZE ŚRODKAMI PSYCHOAKTYWNYMI LUB BUNTUJĄCYCH SIĘ PRZECIWKO TZW. NORMIE Z ELEMENTAMI DIALOGU MOTYWUJĄCEGO

Spotkania grupy wsparcia odbywać się będą w środy w godzinach 16.00 – 18.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. Przewidywana jest organizacja 5 spotkań. Pierwsze z nich odbędzie się 25.11.2015 r.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w tej grupie prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Magdą Milewczyk tel. (58) 681-53-87 lub 667 718 823.

30.10.2015

więcej...

 

Spotkanie dla rodziców!

Informujemy, iż w Szkole Podstawowej nr 1 w Kościerzynie, im. Tadeusza Kościuszki, ul. 8 - go Marca 1, 28 października 2015 r. rozpocznie się cykl spotkań w ramach Szkoły dla Rodziców. Organizatorzy w trosce o rozwój dzieci, pragną podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, ale również zainspirować do wymiany refleksji i zachęcić do współpracy rodziców i opiekunów. Ponadto na czas trwania spotkania zapewniają opiekę i zabawę dzieciom w młodszym wieku szkolnym, które nie mają z kim pozostać w domu. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w/w spotkaniach zarówno rodziców biologicznych jak i zastępczych. Szczegółowy harmonogram i tematy spotkań zamieszczamy poniżej.

Harmonogram spotkań

Serdecznie zapraszamy!

27.10.2015

więcej...

 

„Festiwal Twórczości Teatralnej Osób Niepełnosprawnych”

20 października 2015 r.  w Domu Kultury w Karsinie odbył  się „Festiwal Twórczości Teatralnej  Osób Niepełnosprawnych”. Organizatorem Festiwalu było Stowarzyszenie Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu. Projekt realizowano dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na scenie można było podziwiać spektakle teatralne przygotowane przez Mieszkańców 7 Domów Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy z Wiela. W realizacji projektu pomagali wolontariusze i młodzież z Zespołu Szkół Nr 1 z Karsina.
Aktorom występującym na scenie kibicowali też przybyli na uroczystość goście z DPS z       Gniewu. Licznie zgromadzona widownia podziwiała talent i zaangażowanie aktorów. Widzowie mieli możliwość obejrzeć różnorodne przedstawienia teatralne: wesołe, śmieszne, refleksyjne i skłaniające do zadumy. Każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesującego.
Teatry prezentowały następujące spektakle:
DPS „Leśny" Zaskoczyn –„Kwiat jednej nocy"
DPS Stanisławie -„Laleczka z Saskiej Porcelany"
DPS Lubkowo -„Romeo i Dżuliet"
DPS "Kaszub" Stawiska - „Perypetie Babci Jubilatki"
ŚDS z Wiela -„Rzepka"
DPS Chojnice -„Spotkanie z ekologią"
DPS Cisewie -„Podróż"
DPS Kobysewo - występ taneczno–wokalny
Festiwal tym razem został zaaranżowany w jesiennej kolorystyce z filmowymi akcentami muzycznymi. Aktorzy w asyście opiekunów grup dobrze się przygotowali do występów i bez tremy odegrali swoje role. Widać było, że przebywanie na scenie sprawia im wielką radość i satysfakcję. Spotkanie było dobra okazją do wymiany doświadczeń i obserwacji efektów  pracy terapeutycznej i dorobku artystycznego poszczególnych Domów.
Po części konkursowej dla wszystkich uczestników wystąpiła grupa kabaretowa z Krakowa z przedstawieniem pt.:" Szaleństwa Panny Róży".
Po raz kolejny występom przyglądało się Jury w składzie: Ewa Bal, Bożena Wieteska i Maria Bal, podejmując się trudnego zadnia ocenienia inscenizacji i prezentacji startujących w przeglądzie grup teatralnych. Jury wysoko oceniło wartość artystyczną występów. Artyści usłyszeli same komplementy i zasłużone pochwały za swoje prezentacje.
Pamiątkowe statuetki, dyplomy i słodkie upominki wręczane przez Panią Irena Ngyuen Chi Prezes „Stowarzyszenia Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu" otrzymali wszyscy, którzy wystąpili na scenie - bez wyjątku, ponieważ wspaniale się zaprezentowali i zasłużyli na nagrody. Organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom poczęstunek i dobrą zabawę.

26.10.2015

więcej...

 

EUROPEJSKA NOC BEZ WYPADKU

<a href="/upload/Instrukacja_i_scenariusz_2015.doc">Instrukcja i scenariusz 2015</a>

 

16.10.2015

więcej...

 

Spotkanie Zespołu do spraw opracowania koncepcji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2016-2021”.

Spotkanie Zespołu do spraw opracowania koncepcji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2016-2021”.
W związku z przystąpieniem do prac nad nową strategią w dniu 12 października 2015 r. w sali Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się pierwsze spotkanie robocze Zespołu do spraw opracowania koncepcji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2016-2021”, który został powołany na mocy Zarządzenia Nr 53/2015 Starosty Kościerskiego z dnia 22 września 2015 r.
Pracom Zespołu przewodniczyła Pani Marzena Hinca-Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, która po przywitaniu przybyłych gości omówiła program spotkania, przybliżyła wnioski monitoringu obowiązującej strategii oraz założenia do nowego dokumentu.
Biorąc pod uwagę, iż strategia jest dokumentem długofalowym, wynikającym z potrzeb lokalnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zaprosiło do Zespołu pracującego nad nową strategią przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze polityki społecznej: gminnych i miejskiego ośrodka pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, warsztatu terapii zajęciowej, komendy powiatowej policji, powiatowego urzędu pracy, centrum administracyjnego placówek opiekuńczo-wychowawczych, zespołu kuratorów rodzinnych, poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, szpitala specjalistycznego, powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych oraz fundacji i organizacji pozarządowych.
Kolejne spotkanie Zespołu zaplanowane jest na I połowę listopada.

16.10.2015

więcej...

 

Rozpoczęcie szkolenia dla rodzin zastępczych

11 osób, które zadeklarowały chęć pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w dniu 14 października 2015 r. rozpoczęło szkolenie przygotowujące do pełnienia tej funkcji. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie na terenie instytucji, co w znacznym stopniu ułatwi rodzinom dostęp na poszczególne zajęcia. Szkolenie ma na celu pogłębienie umiejętności opiekuńczych i wychowawczych zakwalifikowanych kandydatów. Zdobyte umiejętności umożliwią im w dalszym procesie prawidłowe sprawowanie pieczy nad powierzonymi im dziećmi. Przewidywany termin zakończenia szkolenia to grudzień 2015/styczeń 2016.

15.10.2015

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl