Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Warsztaty dla rodzin zastępczych

Zapewne nikt z nas nie ma wątpliwości jak ważna w codziennym funkcjonowaniu jest właściwa komunikacja. W pełnieniu funkcji rodziny zastępczej jest ona jednym z podstawowych narzędzi pracy. Dlatego też 21 marca rodziny zastępcze z terenu naszego powiatu kształciły umiejętności właśnie w tym zakresie. Warsztaty poprowadziła pani Dorota Zyskowska.

23.06.2017

więcej...

 

Podnoszenie kwalifikacji

W dniu 22 marca rodziny zastępcze, jak również pedagodzy, kuratorzy zawodowi jak również pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy i zdobycia nowych kompetencji, biorąc udział w warsztatach zorganizowanych przez Centrum.

24.03.2017

więcej...

 

Komunikat !!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w wyniku zmian organizacyjnych uprzejmie informuje, że wszelkie sprawy związane z kierowaniem nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych od dnia 9 marca 2017 r. obsługuje Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, zgodnie z kompetencją.

Jednocześnie dziękujemy za dotychczasową współpracę.

DANE DO KONTAKTU:

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie

Wydział Edukacji

ul. 3 Maja 8A

83-400 Kościerzyna

tel.601 847 701

e-mail: b.piepiora@powiatkoscierski.pl

            w.polak@powiatkoscierski.pl

 

15.03.2017

więcej...

 

"Jak Feniks z popiołu"

 

 

 

13.03.2017

więcej...

 

Uwaga studenci - nabór wniosków w Module II AS

Aktywny samorząd dla studentów w 2017 roku

W dniu 24 stycznia 2017 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.

Terminy

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w Module II o dofinansowanie kosztów nauki ustala samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy. Nabór wniosków trwa od 17.03.2017 r. do 30.03.2017 r.

Uwaga studenci- nabór wniosków Moduł II

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

Zaświadczenie z uczelni

13.03.2017

więcej...

 

Dopalacze, nowe substancje psychoaktywne – śmiertelne niebezpieczeństwo!

Uzależnienie – brzmi poważnie. Niestety dotyczy coraz to większej liczby osób, także młodzieży. Uzależnienie wkrada się podstępnie do życia, często wyczekuje na właściwy moment - chwilę zapomnienia lub osłabienia by się ujawnić w całej okazałości. Być osobą uzależnioną - przeciętny człowiek raczej nie zakłada takiego scenariusza swojego życia. Chce się dobrze bawić, korzystać z życia.

13.03.2017

więcej...

 

Rodziny zastępcze przeciw wypaleniu zawodowemu

W minionym tygodniu rodziny zastępcze z terenu powiatu kościerskiego miały okazję zdobyć wiedzę jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu. Umiejętności takie niewątpliwie są bardzo istotne pełniąc tak odpowiedzialną funkcję, którą pełni się 24 godziny na dobę. Warsztay prowadziła pani Tamara Duśko.

09.03.2017

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl