Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności - Ogłoszenie o konsultacjach społecznych ...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2022-2026

powrót

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2022-2026

 

Starosta Powiatu Kościerskiego zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2022-2026.

 

Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców na temat projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2022-2026, które przyczynią się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego realne problemy społeczne i proponującego efektywne rozwiązania.

  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 25 listopada 2021 r. do
    09 grudnia 2021 r. w formie przyjmowania opinii, uwag, propozycji, na piśmie lub drogą mailową na formularzu zgłaszania uwag.

Opinie, uwagi i propozycje wniesione po tym terminie nie będą uwzględnione.

  1. Opinie, uwagi, propozycje wpisane do formularza należy przekazać osobiście  lub korespondencyjnie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, ul. Krasickiego 4 lub drogą elektroniczną: pcpr.koscierzyna@powiatkoscierski.pl
  2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Powiatu Kościerskiego.
  3. Jednostką organizacyjną Powiatu odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w/w instytucji.

 

                                                                                  Starosta Powiatu Kościerskiego

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2022-2026

Formularz zgłaszania uwag

 
Autor: AM
ostatnia modyfikacja dnia 25 Listopada 2021
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl