Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Turniej sportowo-rekreacyjny dla Osób Niepełnosprawnych

Turniej sportowo – rekreacyjny dla Osób Niepełnosprawnych

Dnia 10 lipca 2009 r. w Sali Sportowej w Karsinie odbył się Turniej Sportowo – Rekreacyjny dla Osób Niepełnosprawnych. Impreza była przeznaczona dla osób niepełnosprawnych z Domów Pomocy Społecznej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy z województwa pomorskiego.

29.07.2009

więcej...

 

Wielki Integracyjny Piknik GWIAZDY DZIECIOM - GARCZYN 2009

18 lipca 2009r. na terenie Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie k/Kościerzyny odbył się doroczny Piknik „Gwiazdy Dzieciom”.

23.07.2009

więcej...

 

Obóz rehabilitacyjno - sportowy

W dniu 15 lipca 2009 roku rozpoczął się turnus rehabilitacyjno-sportowy w miejscowości Czarne k. Człuchowa.
Wzorem roku ubiegłego dzięki współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie z p. Leszkiem Słomińskim Prezesem Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Sportowego „Lech”  i Przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z terenu powiatu kościerskiego wyjechało 15 osób niepełnosprawnych i 2 opiekunów – łącznie 17 osób.

22.07.2009

więcej...

 

Spotkanie informacyjne przedstawicieli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie

W dniu wczorajszym, tj. 9 lipca 2009r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kościerzynie odbyło się spotkanie informacyjne przedstawicieli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu powiatów: bytowskiego, gdańskiego, kartuskiego i kościerskiego.

10.07.2009

więcej...

 

Zawiadomienie

Na podstawie art.92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 i 2008r. Nr 171, poz. 1058) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, ul. Świętojańska 5D postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Prace remontowe – klatki schodowej, korytarzy i  łazienki w Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym Wesoła Gromadka w Kościerzynie, wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMIX”, ul. Wyzwolenia 4B, 83-424 Lipusz.

06.07.2009

więcej...

 

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) zaprasza fundacje oraz organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych , o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172).

01.07.2009

więcej...

 

Międzypowiatowy Integracyjny Turniej Piłki Siatkowej

W sobotę 20 czerwca 2009 r. w ramach obchodów Roku Rodzicielstwa Zastępczego odbył się Międzypowiatowy Integracyjny Turniej Piłki Siatkowej pomiędzy drużynami pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Rodzin Zastępczych. Honorowy Patronat nad turniejem objął Starosta Kościerski. Inicjatorem imprezy było PCPR - Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Kościerzynie. Pomysł został entuzjastycznie przyjęty i w rezultacie do wspólnej zabawy zgłosiło się sześć  Powiatów: Starogard Gdański, Malbork, Pruszcz Gdański, Sztum, Chojnice i Kościerzyna, która wystawiła dwie drużyny reprezentowane przez  pracowników PCPR, natomiast drugą drużynę wystawiły Rodziny Zastępcze.

25.06.2009

więcej...

 

Dni Powiatu Kościerskiego

W sobotę 13 czerwca 2009 r. w ramach obchodów Dni Powiatu Kościerskiego na Stadionie Miejskim w Kościerzynie odbył się Dzień Otwarty dla organizacji pozarządowych. Dzień rozpoczął się kolorowym przemarszem organizacji przez miasto na Stadion.

17.06.2009

więcej...

 

Spotkanie z Powiatową Społeczną Radą ds Osób Niepełnosprawnych

Dnia 9 czerwca 2009 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się spotkanie w którym udział wzięli przedstawiciele Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz pracownicy PCPR.

16.06.2009

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl