Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

,,Dzień Seniora" w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Dzień Seniora w ZUS
26 listopada 2009 roku w ramach ogólnopolskiej akcji Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku Inspektorat w Kościerzynie zorganizował „Dzień Seniora w ZUS”. W jej ramach osoby zainteresowane mogły skorzystać z porad specjalistów, którzy wyjaśniali wszystkie wątpliwości interesantów i odpowiadali na pytania.

27.11.2009

więcej...

 

Spotkanie z Powiatową Społeczną Radą Osób Niepełnosprawnych

Dnia 27 października 2009 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się spotkanie w którym udział wzięli przedstawiciele Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz pracownicy PCPR.

30.10.2009

więcej...

 

Piknik Integracyjny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie po raz pierwszy dla swoich podopiecznych zorganizowało Piknik Integracyjny. Impreza odbyła się w minioną niedzielę w kościerskiej „Strzelnicy” i wpisała się w część nieoficjalną Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Łucznictwie. Celem tej inicjatywy była  promocja więzi rodzinnych, rodzicielstwa zastępczego, środowiska osób niepełnosprawnych jak również zdrowych relacji międzyludzkich przez wspólną zabawę.

30.09.2009

więcej...

 

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań zleconych

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - Decyzja Komisji ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadań w 2009 roku zgłoszonych przez fundacje i organizacje pozarządowe w ramach konkursu, ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Kościerskiego  na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

18.09.2009

więcej...

 

Organizacja zajęć rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych w formie wycieczek rowerowych

„Stowarzyszenie Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu zrealizowało tego lata  zadanie pn.:” Organizacja zajęć rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych w formie wycieczek rowerowych”, dzięki dofinansowaniu projektu przez Zarząd Powiatu Kościerskiego.

15.09.2009

więcej...

 

Organizacja zajęć rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych w formie wycieczek rowerowych

„Stowarzyszenie Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu zrealizowało tego lata  zadanie pn.:” Organizacja zajęć rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych w formie wycieczek rowerowych”, dzięki dofinansowaniu projektu przez Zarząd Powiatu Kościerskiego.

15.09.2009

więcej...

 

Festiwal Osób Niepelnosprawnych Twórczość Jednego Autora

Fundacja „Sprawni Inaczej” w Gdańsku Oddział w Kościerzynie oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu były organizatorami „Festiwalu Osób Niepełnosprawnych - Twórczość Jednego Autora” - I Edycja Jan Brzechwa. Ideą imprezy było  pokazanie szerokiej grupie  społeczności lokalnej talentów osób niepełnosprawnych i  ich twórczości artystycznej.

20.08.2009

więcej...

 

KOMUNIKAT ! Otwarty konkurs ofert na zlecanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) zaprasza fundacje oraz organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych , o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172).

13.08.2009

więcej...

 

UWAGA !!! UNIEWAŻNIENIE KONKURSU NA ZADANIA ZLECONE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż Zarządzeniem Starosty Kościerskiego  unieważniono konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Kościerskiego w 2009 r.
O dalszych rozstrzygnięciach poinformujemy w późniejszym terminie.

11.08.2009

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl