Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Wyniki Komisji rozpatrujacej wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON w zakresie: SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2010

Na posiedzeniu w dniu 25 marca 2010 r., Komisja rozpatrująca złożone wnioski wraz z wymaganymi załącznikami na dofinansowanie ze środków PFRON w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w zakresie organizacji imprez integracyjnych, postanowiła przyznać dofinansowanie następującym wnioskodawcom (w załączniku Nr 1):

26.03.2010

więcej...

 

UWAGA - zmiana organizacyjna PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie uprzejmie informuje, iż w związku ze zmianą siedziby od dnia 22 marca 2010r. cała jednostka funkcjonuje przy ul. Krasickiego 4 w Kościerzynie (za Liceum Ogólnokształcącym). Jednocześnie informujemy, że przestaje funkcjonować Punkt Konsultacyjny przy ul. Świętojańskiej 5D.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

 

 

 

29.03.2010

więcej...

 

UWAGA

Informujemy, iż z dniem 03.03.2010 r. uległ zmianie numer telefonu do Oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - (58) 350-05-00

09.03.2010

więcej...

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w chwili obecnej w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  trwają prace nad zmianą zapisów programów:
- „Komputer dla Homera 2003”,
- „PEGAZ 2003”,
- „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu”.


Decyzje w sprawie ich wprowadzenia podjęte zostaną na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2010 r.
Źródło: www.pfron.org.pl

03.03.2010

więcej...

 

UWAGA – ZMIANA PRZEPISÓW

Uprzejmie informujemy, iż w związku z § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności   i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 224 poz. 1803 z dn. 30 grudnia 2009r.) od 01 stycznia 2010r. osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z  wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.   

Wnioski składane przed 30 dniowym terminem ważności obowiązującego orzeczenia będziemy zmuszeni odsyłać.

19.02.2010

więcej...

 

Dojazd komunikacją miejską do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Informujemy, że do nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie na ul. Krasickiego 4 (za Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego) można dojechać komunikacją miejską. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Poniżej przedstawiamy godziny kursów komunikacji miejskiej w godzinach pracy urzędu.

08.01.2010

więcej...

 

Informacja

INFORMACJA

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2009r. (Wigilia) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie będzie nieczynne.

Za powstałe utrudnienia i niedogodności przepraszamy.

15.12.2009

więcej...

 

Szkolenie dla Beneficjentów Projektu Systemowego

Dnia 02 grudnia 2009r. w restauracji „Rzemyk” w Kościerzynie niepełnosprawni Beneficjenci projektu systemowego „Mój potencjał – moja szansa na samodzielne życie” uczestniczyli w szkoleniu pt. ”Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, które poprowadziła Pani Aleksandra Niedziałkowska, doradca zawodowy i współpracownik Pomorskiego Oddziału Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

03.12.2009

więcej...

 

Jubileusz 15-lecia DPS "Kaszub" w Stawiskach

Dom Pomocy Społecznej „KASZUB” w Stawiskach prowadzony przez Gdańską Fundację Dobroczynności 5 listopada 2009 roku obchodził 15-lecie istnienia.

Podczas uroczystości wręczono nagrody specjalne dla dobroczyńców, firm i osób prywatnych, które wspierały naszą placówkę. Chcieliśmy w ten sposób wyrazić najszczersze podziękowanie. Wyróżniliśmy także mieszkańców i pracowników DPS-u.

 

 

 

03.12.2009

więcej...

 

Szkolenie dla pracowników pomocy społecznej

W dniu 17 listopada 2009 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kościerzynie odbyło się szkolenie dla pracowników pomocy społecznej (GOPS, MOPS, PCPR, DPS, ŚDS, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy) z terenu powiatów: kartuskiego, bytowskiego, gdyńskiego oraz kościerskiego.

Tematem szkolenia była interpretacja przepisów prawa w obszarze pomocy społecznej w ramach projektu ,,Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

01.12.2009

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl