Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

Informujemy, iż spotkanie grupy wsparcia w miesiącu maju odbędzie się w dniu 13 maja 2013r. wyjątkowo o godz. 15.00.

Zaproszonym gościem będzie pan Witold Bruski - doświadczony psycholog i trener. Tematem spotkania będzie rozwiązywanie konfliktów rodzinnych poprzez mediacje. Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze.

02.05.2013

więcej...

 

Spotkanie edukacyjne z radcą prawnym – 20 maja 2013r. godz. 16.00

Zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby zasięgnąć fachowej porady w temacie alimentów Dowiesz się jak napisać pozew o alimenty lub ich podwyższenie, komu one przysługują oraz jakie dokumenty będą Ci potrzebne. 

29.04.2013

więcej...

 

Spotkanie dla rodzin zastępczych

W dniu 29 kwietnia, w sali nr 12 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, odbędzie się spotkanie Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego "Dolina Tęczy". Tematem przewodnim spotkania będą przygotowania do obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który przypada na dzień 25 maja 2013. Z tej okazji Stowarzyszenie planuje zorganizowanie rajdu pieszo-rowerowego.

Na spotkanie organizacyjne zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze.

25.04.2013

więcej...

 

Ważne ogłoszenie Centrum Organizacji Pozarządowych

W związku z poważną chorobą szkoleniowca zapowiadane szkolenie z zakresu księgowości  w dniu  20 kwietnia  zostało przełożone na dzień 27 kwietnia 2013 roku w godz.10:00- 14:00 w siedzibie PCPR w Kościerzynie ( jest zastępczyni- równie kompetentna).

Bardzo przepraszamy organizacje pozarządowe za zmianę terminu.

Telefon do kontaktu 604932142.

17.04.2013

więcej...

 

Spotkanie w sprawie procedur

W dniu 15 kwietnia 2013 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się spotkanie mające na celu opracowanie procedur dotyczących odbioru dzieci z rodzin biologicznych. Zespół opracowujący procedury składał się z pracowników pomocy społecznej z terenu powiatu kościerskiego,przedstawicieli policji i szpitala w Kościerzynie oraz kuratora zawodowego Sądu Rejonowego w Kartuzach, z siedzibą w Kościerzynie. Opracowano wersję roboczą procedur, która zostanie dopracowana i zatwierdzona w trakcie kolejnego spotkania zespołu. 

16.04.2013

więcej...

 

Centrum Organizacji Pozarządowych w Kościerzynie otwarte!

11 kwietnia 2013 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło swoją działalność Centrum Organizacji Pozarządowych. Powstało ono z inicjatywy  Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego i ma służyć organizacjom pozarządowym z powiatu kościerskiego w zakresie:

 

A. Doradztwa ( formalno- prawnego i specjalistycznego),
B. Szkoleniowym  (księgowość w ngo, budowanie zespołu, współpraca z samorządem i inne w zależności od potrzeb),
C. Objęcia wsparciem księgowym 3 organizacji pozarządowych z powiatu kościerskiego,
D. Integracji  organizacji pozarządowych powiatu kościerskiego.

Wszystkie wymienione działania są świadczone bezpłatnie dla członków ngo.

15.04.2013

więcej...

 

Spotkanie rodzin zastępczych

W dniu 8 kwietnia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyła się grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. Uczestniczyło w niej 12 osób. Zaproszonym gościem była Pani Krystyna Cybulska - Kierownik Zespołu Kuratorskiego w sprawach rodzinnych i nieletnich, która podzieliła się z uczestnikami swoim doświadczeniem. Uczestnicy zdobyli cenne informacje dotyczące praw i obowiązków rodzin zastępczych, zwłaszcza w zakresie kontaktów z biologiczną rodziną dziecka przyjętego w opiekę.

09.04.2013

więcej...

 

Zaproszenie na uroczyste otwarcie Centrum Organizacji Pozarządowych

Dnia 11 kwietnia 2013 roku o godzinie 14:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbędzie się uroczyste otwarcie Centrum Organizacji Pozarządowych. Po uroczystym otwarciu  odbędą się konsultacje społeczne. Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na uroczystość.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 05 kwietnia pod numerem telefonu 604 932 142.

Zaproszenie

03.04.2013

więcej...

 

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

W dniu 8 kwietnia o godzinie 16 w sali 12 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbędzie się grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. Tematem spotkania będą prawa i obowiązki rodzin zastępczych, zwłaszcza w kontekście utrzymywania kontaktu z biologiczną rodziną dziecka przyjętego pod opoiekę. Zaproszonym gościem będzie Pani Krystyna Cybulska - Kierownik Zepołu Kuratorskiego w sprawach rodzinnych i nieletnich.

10.01.2008

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl