Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

STOP DEPRESJI

02.09.2021

więcej...

 

Wspólnota ACA (DDA/DDD)

Witamy wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z wsparcia  Intergrupy wspólnoty ACA (DDA/DDD) – (Polskojęzycznej wspólnoty Dorosłych Dzieci Alkoholikow i Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych).

Naszym głównym zadaniem jest nieść posłanie tym którzy jeszcze cierpią.

Jeżęli chcesz się dowiedzić czym jest i jak działa Intergrupa ACA (DDA/DDA) przejdź proszę tutaj.

07.09.2021

więcej...

 

Serdecznie zapraszamy do nowo otwartej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego!

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że w działaniach projektu „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działalnie 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, którym oferowany przez nas sprzęt może być pomocnym źródłem w rehabilitacji, szybszej rekonwalescencji oraz da szansę na większą samodzielność i lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie.

Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 12.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4.

Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel 58 686 50 05.

Serdecznie zapraszamy!

05.08.2021

więcej...

 

UWAGA!

 

Informujemy iż w związku z planowaną modernizacją Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW) w dniach 30.07.2021 od godziny 23:00 do 02.08.2021 do godziny 6:00 nastąpi przerwa w działaniu systemu.

29.07.2021

więcej...

 

Skrócenie czasu pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w dniu 14 lipca br.

 

Informujemy, że w związku z upałami utrzymującymi się powyżej 30 º C w środę, 14 lipca br., obsługa interesantów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, prowadzona będzie do godziny 15:00.

Dziękujemy Państwu za wyrozumiałość.

14.07.2021

więcej...

 

„POZYTYWKA” przed wakacjami

 

W związku z planowaną przerwą wakacyjną, w ostatnich dniach czerwca odbyły się zajęcia animacyjne w Placówce  Wsparcia Dziennego „Pozytywka”.

Tematem spotkań były „Bezpieczne wakacje”.

Dzieci odwiedził wyjątkowy gość, a mianowicie Pan Policjant, który przeprowadził pogadankę z dziećmi na temat bezpiecznego zachowania w czasie letniego wypoczynku.

Dzieci zostały uwrażliwione na zachowanie szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię, jak również podczas jazdy na rowerze. Pan policjant przypomniał dzieciom
o zasadzie ograniczonego zaufania w stosunku do obcych oraz o potrzebie pamiętania adresu zamieszkania i numerów alarmowych.

Nasz gość zaprezentował również swój strój oraz wyposażenie niezbędne podczas wykonywania codziennej pracy. Dzieci otrzymały mały upominek w formie bransoletek odblaskowych oraz wykonały przepiękne prace związane z bezpiecznymi wakacjami.

Mamy nadzieję, że spotkanie z Policjantem uchroni dzieci przed różnymi zagrożeniami
i pozwoli bezpiecznie spędzić wakacyjny czas, czego wszystkim życzymy. Zajęcia animacyjne wracają pod koniec wakacji.

Dziękujemy Panu st. asp. Piotrowi Kwidzińskiemu z Powiatowej Komedy Policji w Kościerzynie za zaangażowanie.

Naszym „małym” i „dużym” uczestnikom projektu życzymy spokojnego, wesołego
i bezpiecznego spędzenia wakacyjnego czasu. 

02.07.2021

więcej...

 

300 + Dobry start

Przygotuj odpowiednie dane oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o świadczenie dobry start:

a. dane dzieci, na które wnioskujesz o świadczenie dobry start,

b. informacje o szkołach do których uczęszczają dzieci,

c. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo zajęć rewalidacyjno-wychowawczych albo orzeczenie o niezdolności do pracy wydane przez KRUS (dotyczy dzieci, które w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny, na który ubiegasz się o świadczenie dobry start, są w wieku od 21 do 24 lat),

d. zaświadczenie sądu opiekuńczego albo adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka - jeśli składasz wniosek jako opiekun faktyczny dziecka,

e. orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka - jeśli składasz wniosek jako opiekun prawny dziecka,

f. zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie albo od innego organizatora pieczy zastępczej, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy jeśli jesteś rodzicem zastępczym lub osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Jeśli składasz wniosek na siebie ponieważ jesteś osobą uczącą się, która jest pełnoletnia i nie pozostaje na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci albo z powodu pobierania od rodziców alimentów do wniosku załącz:

a. akty zgonu rodziców, a w przypadku gdy rodzice zmarli za granicą dołącz zagraniczne akty zgonu wraz z ich tłumaczeniem na język polski, w przypadku gdy akty zgonu zostały wystawione w państwie innym niż UE/EFTA albo

b. orzeczenie sądu o ustanowieniu alimentów od rodziców.

Jeśli składasz wniosek na siebie ponieważ jesteś osobą objętą programem usamodzielnienia, która opuszcza rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną do wniosku załącz zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o objęciu programem usamodzielnienia.

Jeśli składasz wniosek o świadczenie dobry start jako Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub Dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej wypełnij obowiązkowo dane placówki oraz załącz do wniosku zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie albo od innego organizatora pieczy zastępczej, które potwierdza umieszczenie dziecka w placówce, której jesteś Dyrektorem.

Wniosek nie zapisuje się automatycznie. Jeśli chcesz przerwać jego wypełnianie, możesz go zapisać. Zapisany przez Ciebie wniosek znajdziesz w zakładce Lista dokumentów lub Dokumenty robocze i w każdej chwili możesz do niego wrócić poprzez wybór opcji Edytuj.

Gdy wypełnisz i zapiszesz wniosek (wraz z ewentualnymi załącznikami), możesz go wysłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Do wysłania wniosku możesz wykorzystać: •

podpis profilem PUE (jest zupełnie darmowy i nie musisz instalować żadnego dodatkowego oprogramowania, ani korzystać z innych portali czy aplikacji),

• podpis profilem zaufanym,

• podpis osobisty (tzw. e-dowód),

• kwalifikowany podpis elektroniczny.

Więcej informacji na temat programu Dobry start znajdziesz na www.zus.pl oraz www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start.

30.06.2021

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl