Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż w dniu 26 września 2013 r. o godzinie 15.30 odbędzie się w siedzibie Centrum (sala nr 12) grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. Tematem przewodnim spotkania będą - mediacje. Zaproszonym gościem jest pan Witold Bruski - pedadog, mediator w sprawach karnych i nieletnich. Zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze z terenu powiatu kościerskiego.

24.09.2013

więcej...

 

KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przypomina, że do dnia 30 września 2013 r. osoby niepełnosprawne (o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w następujących formach wsparcia:

  • zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu osobowego,
  • uzyskania prawa jazdy kat. B,
  • zakup specjalistycznego sprzętu elektronicznego lub jego elementów wraz z oprogramowaniem,
  • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • koszty naprawy posiadanej protezy kończyny,
  • utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu),
  • kosztów uzyskania wykształcenia wyższego – dawny program PFRON pn. STUDENT II (wnioski na semestr I 2013/2014 od 1 lipca do 30 września 2013 r.)

Szczegółowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zespół do Spraw Osób Starszych i Niepełnosprawnych, przy ulicy I. Krasickiego 4
w Kościerzynie (pokój numer 11 parter)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30
Tel. 58 681 52 69
www.pcprkoscierzyna.pl
e-mail:pcpr.koscierzyna@powiatkoscierski.pl
Wnioski dotyczące realizacji wyżej wspomnianych form wsparcia należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

16.09.2013

więcej...

 

Uniwersytet Gdański ogłasza nabór na studia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego uruchomiony został projekt „Kształcenie Kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochronie środowiska (Inno-AgroChemOŚ)”, mający na celu zwiększenie liczby absolwentów kierunków ścisłych i przyrodniczych na polskim rynku pracy. W ramach projektu realizowane są kierunki zamawiane Chemia i Ochrona Środowiska.

Oferta skierowana jest do absolwentów szkól ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski, a w szczególności do osób niepełnosprawnych. Kandydaci będą mogli skorzystać z miesięcznych 1000- złotowych stypendiów  przez cały okres trwania studiów dla najlepszych studentów, płatnych staży krajowych i zagranicznych oraz bezpłatnych specjalistycznych kursów zawodowych, podnoszących kwalifikacje oraz wartość na rynku pracy.

Dla osób niepełnosprawnych organizowane będą dodatkowe zajęcia i obozy rehabilitacyjne  oraz indywidualne kursy wyrównawcze. Nowoczesne budynki i pracownie są odpowiednio dostosowane, aby ułatwić poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto sale wykładowe wyposażone są w specjalistyczny sprzęt umożliwiający uczestnictwo w zajęciach osobom niedosłyszącym. Każdy niepełnosprawny student będzie mógł liczyć na wsparcie i pomoc u powołanej do tego jednostki.

Osoby niepełnosprawne posiadają pierwszeństwo podczas rekrutacji na kierunki zamawiane (Chemia i Ochrona środowiska). Cały czas prowadzona jest rekrutacja na ww. kierunki, dodatkowy nabór dla kandydatów  którzy nie dostali się na inne studia planuje się przeprowadzić we wrześniu.

Szczegółowych informacji udziela:
Biuro Projektu
ul. Wita Stwosza 63                         
80-952 Gdańsk
pok. F118
e-mail: kz2013@chem.ug.edu.pl  

Kierownik Projektu - dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG
tel. 58 523 53 69
www.iaco.chem.univ.gda.pl

Projekt „Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOś)” jest współfinansowany przez unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

04.09.2013

więcej...

 

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że w dniu 2 września o godzinie 15.30 w siedzibie Centrum, sala nr 12 rozpocznie się szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze. Cykl spotkań będzie prowadzony przez trenerów Ośrodka Adopcyjnego Fundacji "Dla Rodziny"   w Gdańsku.

30.08.2013

więcej...

 

Zmiany w godzinach funkcjonowania PIK-u

W związku z trwającym sezonem urlopowym oraz wyjazdami pracowników Punktu Interwencji Kryzysowej na szkolenia przedstawiamy zmienione godziny funkcjonowania PIK-u w okresie od 19.08 do 06.09.

16.08 (piątek)            8.00 - 15.00

19.08 (poniedziałek)  8.00 - 18.00

20.08 (wtorek)           8.00 - 18.00

21.08 (środa)            15.00 - 18.00

22.08 (czwartek)        nieczynny

23.08 (piątek)            8.00 - 18.00

26.08 (poniedziałek)  8.00 - 18.00

27.08 (wtorek)           8.00 - 18.00

28.08 (środa)             15.00 - 18.00

29.08 (czwartek)        nieczynny

30.08 (piątek)            8.00 - 18.00

2.09 (poniedziałek)    11.00 - 18.00

3.09 (wtorek)             8.00 - 18.00

4.09 (środa) i 5.09 (czwartek) nieczynny

6.09 (piątek)              8.00 - 18.00

Za utrudnienia przepraszamy.

16.08.2013

więcej...

 

Zaproszenie na festyn

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż w dniu 15 sierpnia na kościerskim rynku odbędzię się impreza pod hasłem "Bukiety dla Panny Zelno". Podczas festynu wybrane zostaną najpiękniejsze bukiety skomponowane z kwiatów, ziół i zbóż dla "Panny Zelno". Osoby, które zdecydują się przygotować bukiet na konkurs, mają szansę na atrakcyjne nagrody. Wydarzenie to ma ma również na celu integrację mieszkańców, którzy w tym dniu będą mieli okazję do wspólnej zabawy. Ponadto podczs imprezy będzie można zaprezentować własne wyroby. Serdecznie zachęcamy wszystkich do udziału w tej niecodziennej i ciekawej imprezie. Szczegółowych informacji dotyczących festynu udziela Elżbieta Turzyńska - koordynator Kościerskiego Centrum Wolontariatu, pod numerem telefonu - 509-170-998.

19.07.2013

więcej...

 

Pozyskaliśmy środki finansowe na aktywizację zawodową młodych mieszkańców powiatu kościerskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie pozyskało kwotę 582 018,53 zł w całości stanowiącą dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt konkursowy pn.: „Kierunek – Praca!” otrzyma dofinansowanie w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

03.07.2013

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl