Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

UWAGA! Przedłużenie terminu oddawania prac na konkurs plastyczny Logo PCPR

Informujemy, iż termin składania prac na konkurs Logo PCPR został przedłużony do

15 września 2015 r.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich autorskich pomysłów!

Szczegółowe informacje dotyczące konkusru znajdują się w regulaminie, zamieszczonym

pod plakatem poniżej.

27.08.2015

więcej...

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

17.07.2015

więcej...

 

"KONKURS LADY D. im KRYSTYNY BOCHENEK" - OGŁOSZONY

Parlamentarna Grupa Kobiet organizuje Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek. W organizację wydarzenia w Pomorskiem włączyli się: poseł na Sejm RP Krystyna Kłosin oraz Samorząd Województwa Pomorskiego wraz z Oddziałem Pomorskim PFRON.
Celem konkursu jest wyróżnienie wyjątkowych kobiet, które mimo niepełnosprawności wykorzystują cały swój potencjał, aby być aktywnymi przedstawicielami naszego społeczeństwa. Promuje kobiety, które odnoszą sukcesy w pracy społecznej i zawodowej, na niwie artystycznej, w dziedzinie sportu.
Kandydatki do tytułu „Lady D." można zgłaszać w następujących kategoriach:
1. „Dobry Start" – kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od lat 16 do 26 działających w różnych obszarach życia społecznego;
2.„Kultura i Sztuka" – kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki;
3.„Sport" – kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od 16 lat działających w obszarze sportu;
4.„Życie Społeczne" – kategoria dla kobiet działających w organizacjach i instytucjach na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób,
 albo przedsięwzięć społecznie użytecznych; 
5.„Życie Zawodowe" – kategoria dla kobiet pracujących zawodowo na rzecz osób
 niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych.

Zgłoszenia kandydatek przyjmowane są osobiście lub listownie w siedzibie ROPS, do dnia  18 sierpnia 2015 r.

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu

Załącznik do regulaminu

 

 

15.07.2015

więcej...

 

KOMUNIKAT Aktywny Samorząd – termin zakończenia przyjmowania wniosków w 2015 roku !

Termin zakończenia naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” upływa:
w Module I – w dniu 31 sierpnia 2015 r. – dofinansowanie ze środków PFRON może dotyczyć:

• kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B (Obszar A2)
• szkolenia w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego nabytego w ramach Obszaru B1 programu (Obszar B2)
• utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C2)
• protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C3)
• utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C4)
• utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inna tego typu opieką (Obszar D)

w Module II – w dniu 10 października 2015 r. z tym, że:

• wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2014/0215 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września); wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie
• termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2015/2016 upływa w dniu 10 października.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu, a w przypadku wniosków składanych droga pocztową – datę stempla pocztowego.

26.06.2015

więcej...

 

Bezpłatne porady prawne

W dniu 3 lipca 2015 r. wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych. Udzielać ich będą adwokaci Komisji Pro Publico Bono działającej przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku od 17:00 do 19:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4 w sali nr 12.

 

26.06.2015

więcej...

 

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

W dniu 11 czerwca 2015 r. (czwartek) o godzinie 16 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie (sala nr 12) odbędzie się kolejna grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. W trakcie spotkania poruszane zostaną kwestie dotyczące Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych "Dolina Tęczy". Ponadto rodziny uzyskają informację jak dbać o bezpieczeństwo najmłodszych podopiecznych. Szkolenie w tym zakresie przeprowadzi pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie - Pani Aleksandra Pozorska. Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze.

08.06.2015

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl