Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

OBÓZ SPORTOWY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ

S.R.S. „Szansa Start Gdańsk”

Organizuje obóz sportowy w Ośrodku Mausz

dla osób z niepełnosprawnością ruchową

 

Obóz jest przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością ruchową, z terenu powiatu kościerskiego. Obóz jest organizowany nieodpłatnie.

Na obozie tym, podopieczni skorzystają ze wszystkich dostępnych dyscyplin sportowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej. Jeżeli wyłoni się osoba, która chciałaby uprawiać daną dyscyplinę, wybraną przez siebie, to natychmiast jest objęta opieką i dalszym szkoleniem w tym kierunku. 

I termin obozu od dnia 07-07-2016 do dnia 14-07-2016.

II termin obozu od dnia 21-08-2016 do dnia 28-08-2016.

Ilość miejsc ograniczona.

Szczegóły i zgłoszenia do dnia 15 czerwca 2016 pod nr tel. 697-718-640
(Leszek Słomiński)

lub do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie
pod nr tel. 58 686-50-05, 58 681-52-69 lub 500-728-545.

 

 

 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Przewodniczący Rady

Leszek Słomiński

 

 

 

opracował:

Leszek Prądziński

01.06.2016

więcej...

 

Podziękowania

 

30.05.2016

więcej...

 

Superwizja

Zgodnie z tym co zapowiadaliśmy wcześniej, serdecznie zapraszamy tzw. „pomagaczy” na spotkanie – superwizję z psycholog Katarzyną Wieczorek. Jest to kontynuacja naszego projektu: Wsparcie pracowników socjalnych i asystentów rodzin powiatu kościerskiego w organizowaniu i prowadzeniu grup samopomocowych i psychoedukacyjnych dla osób będących w kryzysie.

25.05.2016

więcej...

 

Podziękowania

Bardzo się cieszymy, że dzieci z dwóch zawodowych rodzin zastępczych z naszego terenu otrzymały w ramach Konkursu „Najpierw Dziecko” 2015 środki na pokrycie kosztów indywidualnych zabiegów usprawniających, rehabilitacji, korepetycji z matematyki i języka polskiego na łączną kwotę 8.493,33.

Wraz z rodzinami jesteśmy bardzo wdzięczni

Towarzystwu Nasz Dom za przyznaną pomoc finansową.

23.05.2016

więcej...

 

Rodziny zastępcze podnoszą kwalifikacje

13 osób pełniących funkcję rodziców zastępczych rozpoczęło szkolenie mające na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności wychowawczych. Zajęcia prowadzone przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, zakładają cykl 8 spotkań. Organizatorzy mają nadzieję, iż oferta przyczyni się do lepszego rozumienia dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi i deficytami rozwojowymi, a także konstruktywnego rozwiązywania tych kryzysów.

Szkolenie jest ponadto okazją do wymiany doświadczeń między rodzicami zastępczymi oraz integracją środowiska rodzin zastępczych.

18.05.2016

więcej...

 

Zajęcia Zumby organizowane przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Dolina Tęczy”

Chcesz poprawić swoją sylwetkę oraz kondycję, a przy tym jeszcze świetnie się bawić? Skorzystaj zatem z oferty Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Dolina Tęczy”. Zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia Zumby – zainspirowanej latynoskimi rytmami fruzji tańca i aerobiku, zaprojektowanych dla wszystkich bez ograniczeń wiekowych, kondycyjnych lub umiejętnościowych. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godzinach 15.30 – 16.30 i prowadzone są przez profesjonalną instruktorkę. Cena za poszczególne zajęcia uzależniona jest od liczby uczestników i wynosi od 8 do 15 zł.

Jesteś zainteresowana/ny zadzwoń pod numer 58 686 50 05 lub 785 993 121.

Serdecznie zapraszamy! Ilość miejsc ograniczona.

17.05.2016

więcej...

 

KONKURS PLASTYCZNY pn. „Mój wymarzony dom”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie jako Organizator Pieczy Zastępczej ogłasza konkurs plastyczny pn. „Mój wymarzony dom”. Do Konkursu zapraszamy  dzieci  i młodzież z Powiatu Kościerskiego pozostająca w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych w formacie A4, należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do PCPR w Kościerzynie ul. Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna  z dopiskiem na kopercie: "Konkurs plastyczny – Mój wymarzony dom” w terminie do 01 czerwca 2016 roku. Tematem prac winien być wymarzony dom, interpretacja tematu zależy od uczestników, ich indywidualnych pomysłów i kreatywności. Konkurs wpisuje się w obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i  jest objęty patronatem przez Starostę Powiatu Kościerskiego. Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka i Rodzicielstwa Zastępczego w dniu 04 czerwca 2016r.
Serdecznie już  zapraszamy!!!

Regulamin konkursu

 

13.05.2016

więcej...

 

Krzywdzenie dzieci – na co zwrócić uwagę

Pracownicy Punktu Interwencji Kryzysowej zostali zaproszeni do Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie na spotkanie z pracownikami Oddziału Dziecięcego i Rehabilitacji Dziecięcej, które odbyło się 10 maja 2016 r.  Tematem przewodnim spotkania było : „Krzywdzenie dzieci”.
Jak wiemy, dziecko w każdym wieku powinno doznawać miłości i wsparcia ze strony dorosłych. Krzywdzenie dziecka zawsze negatywnie wpływa na jego rozwój. Obowiązkiem specjalistów jest nie tylko chronić dziecko przed krzywdzeniem, ale także wspierać i edukować rodziców, aby potomstwo mogło wzrastać w dobrych warunkach. Rola pielęgniarek, położnych pracujących z dziećmi i rodzicami jest wyjątkowa: w wielu przypadkach to pracownicy ochrony zdrowia są jedynymi, którzy poza rodzicami mają kontakt z dzieckiem, a więc mogą zaobserwować trudności i problemy rodziny. Spotkanie to miało na celu ukazanie szczególnej pozycji dziecka jako osoby krzywdzonej oraz dostarczenie i przypomnienie wiedzy na temat tego jak skutecznie chronić dziecko przed krzywdzeniem. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i spotkanie. Miałyśmy okazję poznać osoby czujne i wrażliwe na krzywdę i potrzeby małego człowieka. Szczególnie dziękujemy Paniom Pielęgniarkom i w Międzynarodowym dniu Pielęgniarek i Położnych składamy najserdeczniejsze życzenia.

13.05.2016

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl