Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Chcesz zmieniać swoją okolicę? Chcesz działać? Dołącz do Akcji Masz Głos!

Chcesz zmieniać swoją okolicę? Chcesz działać? Dołącz do Akcji Masz Głos!

Od 4 września rusza nabór do ogólnopolskiej akcji Masz Głos. Jej uczestniczki i uczestnicy prowadzą działania, które zmieniają ich otoczenie – organizują miejsca spotkań, nadają ulicom nazwy, wprowadzają budżety obywatelskie, odnawiają istotne dla nich miejsca, odkrywają ważne postaci ze swoich okolic – słowem… robią wszystko co sprawia, że życie w ich lokalnej społeczności staje się lepsze. Otrzymują przy tym merytoryczne i organizacyjne wsparcie oraz bezpłatne szkolenia. Każdy może dołączyć!

Rejestracja oraz szczegółowe informacje o akcji i szkoleniach wojewódzkich na stronie www.maszglos.pl

Organizatorem akcji jest Fundacja im. Stefana Batorego. Na terenie województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i lubuskiego partnerem jest Stowarzyszenie POLITES Pozostali partnerzy w kraju to: Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Homo Faber.

Kontakt: Anna Graczyk-Osowska

e-mail: biuro@polites.org.pl, graczyk.anna@gmail.com

telefon: 91 450 11 46

19.09.2017

więcej...

 

Szkolenie i integracja koordynatorów

W dniu 5 września koordynatorzy z różnych ośrodków mieli okazję do poszerzenia dotychczasowej wiedzy, biorąc udział w szkoleniu pt.: „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – kompetentny rzecznik dziecka i rodziny”. Szkolenie odbyło się na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. Pogram szkolenia obejmował m.in. takie tematy jak: charakterystyka dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej; konflikt lojalnościowy dziecka między rodziną zastępczą a biologiczną; motywowanie dziecka do osobistego rozwoju – przygotowanie do pełnoletności. Spotkanie w jednym miejscu koordynatorów z terenu województwa pomorskiego niewątpliwie było doskonałą i niecodzienną okazją do wymiany doświadczeń, a także integracji osób pracujących w zakresie pomocy rodzinom.

13.09.2017

więcej...

 

Komunikat dot. nawałnic

UWAGA!!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest w trakcie rozpoznawania potrzeb osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku nawałnic

W związku ze skutkami nawałnic jakie dotknęły szeroką grupę osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przystąpił do intensywnych działań w zakresie rozpoznania potrzeb osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku nawałnic pogodowych z 11 i 12 sierpnia 2017 r.
Mając powyższe na uwadze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje  osoby niepełnosprawne, które ucierpiały w wyniku nawałnic o pilne zgłaszanie rodzaju powstałych szkód oraz potrzeb w szczególności wynikających z niepełnosprawności.
Informacje należy zgłaszać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kościerzynie tel. 58 686 50 05 w 26 lub kom. 500 728 545.
Informujemy, że po zebraniu powyższych informacji, zostaną one przekazane do Zarządu PFRON w celu analizy i podjęcia działań zmierzających do wsparcia poszkodowanych osób niepełnosprawnych.

06.09.2017 r.  Marzena Hinca – Dyrektor PCPR

06.09.2017

więcej...

 

Solidarność z poszkodowanymi

„Człowiek jest wielki nie przez to, co (…) ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” – tak mawiał Jan Paweł II. Niewątpliwie warto o tych słowach pamiętać każdego dnia. Śpieszymy poinformować, iż taka dewiza przyświecała pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, którzy zgłosili się do pomocy przy pracach fizycznych przy likwidacji skutków nawałnic. Również chcielibyśmy poinformować o geście solidarności z poszkodowanymi naszych kolegów i koleżanek z PCPR w Wejherowie – na czele z panią Dyrektor Iwoną Romanowską, którzy przekazali gminie Dziemiany zebrane wśród pracowników środki finansowe.

W imieniu osób, do których dotarła pomoc serdecznie dziękujemy. Jak zawsze pracownicy pomocy społecznej jednoczą się w trudnych chwilach i można na nich liczyć.

Dyrektor PCPR – Marzena Hinca dziękuje wszystkim pracownikom PCPR w Kościerzynie, którzy ofiarowali pomoc osobistą i finansową.

Z poważaniem i szacunkiem

Dyrektor PCPR Marzena Hinca

05.09.2017

więcej...

 

Światowy Dzień FAS 9 września 2017

FAS (ang.Fetal Alcohol Syndrome) czyli Alkoholowy Zespół Płodowy to zespół wad wrodzonych, obejmujących zaburzenia fizyczne i neurologiczne. Na wystąpienie FAS ma wpływ wyłącznie decyzja matki o sięgnięciu po alkohol w ciąży. W Polsce każdego roku w szpitalach rodzi się więcej dzieci z FAS niż z zespołem Downa. Celem obchodów Światowego dnia FAS jest edukacja społeczeństwa nt. wpływu alkoholu na okres prenatalny dziecka.

05.09.2017

więcej...

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - kompetentny rzecznik dziecka i rodziny

Pod wskazanym powyżej tytułem, dnia 5 września 2017 r. na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, odbędzie się szkolenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Celem niniejszego działania jest jeszcze sprawniejsze pomaganie i wspieranie rodzin zastępczych oraz umieszczonych w nich wychowanków. Program szkolenia będzie obejmował m.in.: charakterystykę dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej; konflikt lojalnościowy dziecka między rodziną zastępczą a biologiczną; motywowanie dziecka do osobistego rozwoju – przygotowanie do pełnoletności.

30.08.2017

więcej...

 

Pomoc osobom poszkodawanym w wyniku nawałnicy 11/12 sierpnia 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w związku z szeroką grupą poszkodowanych w wyniku nawałnic, które przeszły nad Pomorzem w nocy 11-12 sierpnia 2017 informuje o możliwościach uzyskania wsparcia.

22.08.2017

więcej...

 

„Arkadyjski nastrój”

„Arkadyjski nastrój” – projekt „Jak Feniks z popiołu” Zgodnie z zapowiedzią 10 lipca 2017 r. w ramach realizowanego projektu przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Placówek Socjalizacyjnych w Kościerzynie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie jako aktywna forma aktywizacji społecznej 30 uczestników projektu, odbyła się wycieczka do Centrum Nauk Kopernik w Toruniu. Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w projekcji seansu pt. „Meteoplanet” w Planetarium, zwiedzili wystawy GEODIUM oraz ORBITARIUM. Dzieci zachwyciły się interaktywnymi stanowiskami typu: transmisja sygnału w kosmosie, ocean chmur, tornado, spłaszczenie planet, zorza polarna, ciążenie czy pole magnetyczne, trzęsienie Ziemi, konwekcja, atmosfera Ziemi, efekt Coriolisa, precesja osi ziemskiej, płyty litosferyczne, lepkość cieczy, cyklon, krążek Newtona, tworzenie wydm, źródła energii odnawialnej i start rakiety, kolekcja meteorytów. Po naukowej dawce przyjemności, wycieczkowicze udali się na aktywne poszukiwanie prawdziwych toruńskich pierników oraz zakupy pamiątek, przemierzając toruńskie ulice „Starego Miasta” . Przed wyjazdem wszyscy skorzystali z obiadu w McDonald′s. Zgodnie z zapowiedzią, uczestnicy projektu mają wakacyjną przerwę, aby od września kontynuować zajęcia. Projekt jest realizowany w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Społecznych współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

03.08.2017

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl