Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Jubileuszowa – XV Edycja Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty

Dnia 12 lutego 2018 roku odbyła się uroczystość wręczania statuetek Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty. Ze względu na jubileuszowy charakter uroczystości, zmieniono w tym roku formułę tego wydarzenia. Zadaniem Kapituły, powołanej Zarządzeniem Starosty Kościerskiego, było dokonanie wyboru Laureatów Jubileuszowej Edycji Medalu, spośród Laureatów wyróżnionych w czternastu poprzednich edycjach Medalu, a także spośród osób bądź formalnych lub nieformalnych grup osób, dotychczas nienagrodzonych Medalem. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Św. w intencji chorych w Kościele pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie, koncelebrowanej przez Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasynę, który sprawował Patronat Honorowy nad uroczystością. Priorytetem dla Kapituły było wytypowanie laureatów, którzy autentycznie, systematycznie i z zaangażowaniem działali na rzecz osób z niepełnosprawnością i chorych na przestrzeni wielu lat. Podczas tegorocznej, Jubileuszowej Edycji, Kapituła przyznała Medale Jubileuszowe, Wyróżnienia Jubileuszowe, Dyplomy Uznania Starosty Kościerskiego oraz Jubileuszowe Podziękowania. Oprawę artystyczną zapewniły osoby niepełnosprawne - podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy „Jesteśmy dla Ciebie” z Kościerzyny, grupa ECEKON Brass Band z Gdańska oraz Pani Sylwia Grzegorzewska, niewidoma wokalistka ze Stowarzyszenia Niepełnosprawnych „Pokój” z Łodzi.

Nagrodzeni i wyróżnieni:

Jubileuszowe: 1. Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego

2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Kościerzynie

3. Lions Klub Kościerzyna

4. Pani Krystyna Dominiczak

5. Pani Elżbieta Żelichowska

Wyróżnienia Jubileuszowe:

1. Nadleśnictwo Kościerzyna

2. Piekarnia Cukiernia B&J Jarzębińscy

3. Hurtownia Paliw Kazimierz Maszk

4. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” z Karsina

5. Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A.

6. Gdańska Fundacja Dobroczynności

7. Pan Marek Pienczyn

8. Pani Jadwiga Zwara

9. Pan Jan Chmara

10. Pan Leszek Słomiński

11. Ks. Marian Szczepiński

12. Pan Adam Sosnowski

Dyplom Uznania Starosty Kościerskiego:

Bożena i Mirosław Ugowscy

Podziękowania Jubileuszowe: 1. Oddział Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

3. Kuria Diecezji Pelplińskiej

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

5. Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu

6. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kościerzynie

Wszystkim laureatom gratulujemy!

19.02.2018

więcej...

 

„Ferie w PCPR”

Dnia 05.02.2018r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyły się pierwsze zajęcia pt. „Ferie w PCPR” z lepienia figurek z masy solnej. Głównym celem zajęć było rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz wypełnienie czasu wolnego od zajęć lekcyjnych w czasie wolnym od szkoły. W wyniku czego możliwe stało się odkrywanie przyjemności tworzenia, jak również cieszenie się uzyskanym efektem pracy dzieci biorących udział w tym wydarzeniu.

09.02.2018

więcej...

 

30.01.2018

więcej...

 

Jubileuszowa XV uroczystość wręczenia Medali im. Matki Teresy z Kalkuty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że dnia12 lutego bieżącego roku odbędzie się Jubileuszowa XV uroczystość wręczenia Medali im. Matki Teresy z Kalkuty. Wyboru Laureatów XV – Jubileuszowej Edycji Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty dokona Kapituła powołana Zarządzeniem Nr 4 /2018 Starosty Kościerskiego z dnia 11.01.2018 r. spośród Laureatów i Wyróżnionych w czternastu poprzednich edycjach. Uroczystość wręczenia Medalu odbędzie się 12 lutego 2018 r. w Hali „Sokolnia” w Kościerzynie. Gala zostanie poprzedzona uroczysta Mszą Świętą w Kościele pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie o godzinie 10:00. Organizatorami uroczystości jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Starostwo Powiatowe w Kościerzynie oraz Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu.

18.01.2018

więcej...

 

Spotkanie rodzin zastepczych z Mikołajem

W tym roku „Spotkanie Mikołajkowe” dla rodzin zastępczych obchodziliśmy 7 grudnia. Podobnie jak w roku ubiegłym zabawę rozpoczęliśmy od wspólnego seansu kinowego bajką „Pierwsza gwiazdka”. Kolejnym etapem świętowania był słodki poczęstunek. Niespodzianką tej części imprezy było spotkanie z Mikołajem, który wręczył dzieciom i młodzieży drobne upominki. Na zakończenie spotkania świąteczne życzenia gościom złożył pan Henryk Ossowski, wicestarosta kościerski oraz pani Marzena Hinca, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzyni.

Organizatorem spotkania wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie było Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Dolina Tęczy".

12.12.2017

więcej...

 

Turniej Tenisa Stołowego zakończony

Na koniec listopada, a dokładnie 29 odbył się Turniej Tenisa Stołowego. Do turnieju zgłosiło się ponad dwadzieścia zawodników, uczestników projektu „Jak Feniks z Popiołu” oraz innych chętnych młodych zapaleńców grających w tenis stołowy. Turniej odbył się w różnych kategoriach. Nie brakowało zaciętej walki i świetnej zabawy. Turniej był kolejnym pretekstem do spotkania się uczestników również dorosłych opiekunów. Oprócz zabawy dzieci, dorośli mieli czas dla siebie. Była chwila na rozmowy, wymianę doświadczeń i wspólne kibicowanie. Turniej zorganizowali członkowie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Placówek Socjalizacyjnych w Kościerzynie we współpracy z pracownikami Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych. Dla wszystkich uczestników czekały pamiątkowe dyplomy, a zwycięscy we wszystkich kategoriach otrzymali medale i upominki rzeczowe. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Placówek Socjalizacyjnych w Kościerzynie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Społecznych współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

05.12.2017

więcej...

 

Projekt „Jak Feniks z Popiołu„ trwa

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Placówek Socjalizacyjnych w Kościerzynie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Społecznych współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej praktycznie jest już na finiszu realizacji. Od września był to intensywny czas zajęć i spotkań dla dzieci, rodziców i opiekunów - uczestników projektu. W ramach aktywnych form integracji społecznej odbyły się zajęcia z terapii ruchem i choreoterapii. Zajęcia z psychologiem, które pozwalają dzieciom rozwijać kreatywność, uczą umiejętności komunikacji, autoprezentacji i przedsiębiorczości są w centrum zainteresowania uczestników. Zajęcia te rozwijają inwencję twórczą, uczą pracy w grupie, nawiązywania kontaktów, podnoszą i odbudowują u dzieci własną samooceną. W ramach form integracji społecznej odbyły się już ostatnie warsztaty „kreatywnej kuchni” gdzie dzieci uczyły się, iż przygotowywanie posiłków może być świetną zabawą. Uczestnicy projektu wraz z dorosłymi korzystają ze wszystkich form wsparcia specjalistycznego. Psycholog, prawnik i lekarz psychiatra mają w dalszym ciągu „pełne ręce roboty”. Zainteresowanie tą formą pomocy jest duże, a to znaczy, że założenia projektu były trafne i trzeba myśleć jak tą lukę po zakończeniu projektu uzupełnimy. W październiku byliśmy z uczestnikami w Teatrze NOT w Gdańsku na spektaklu pt. „Wikingowie”. Dzieciom bardzo podobał się spektakl. Natomiast młodzież realizująca plany usamodzielnienia spotykała się po przerwie wakacyjnej z mentorem i zdobywała dalszą wiedzę od praktyka. Projekt zbliża się do końca realizacji. Na uczestników czekają ostatnie spotkania integracyjne, ze specjalistami i integracyjne. Na najbardziej aktywnych uczestników projektu czekają upominki. Dziękujemy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Placówek Socjalizacyjnych w Kościerzynie, które poza projektem z własnych środków finansuje pomoc rzeczową dla uczestników.

05.12.2017

więcej...

 

Konkurs- Nagroda Bursztynowego Katamaranu

Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego wraz z Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych już po raz szósty zaprasza do udziału konkursie Nagrody Bursztynowego Katamaranu w dwóch kategoriach: – dla Samorządu Terytorialnego z naszego województwa, najlepiej współpracującego z NGO – dla Organizacji Pozarządowej – za najlepszą partnerską współpracę 2017 roku.

Nagroda Bursztynowego Katamaranu jest szczególnym wyróżnieniem. Ma na celu promowanie idei współpracy i dobrych relacji międzysektorowych. Do uczestnictwa zapraszamy: organizacje pozarządowe, rady organizacji pozarządowych województwa pomorskiego i jednostki samorządu terytorialnego. Uwaga! Wszystkie wymienione podmioty mają prawo zgłaszania jedynie Samorządu i Organizacji Pozarządowej działającej na terenie danego podmiotu zgłaszającego. Aby móc zgłosić samorząd lub organizację pozarządową (pierwsza lub druga kategoria) należy wypełnić ankietę internetową, dostępną pod adresem:

1) Najlepszy Samorząd: http://goo.gl/uY2TKM

2) Najlepsza Organizacja: http://goo.gl/PntzZa

Nieprzekraczalny termin zgłoszeń mija 27 listopada 2017 roku do północy. Zgłoszenia w formie ankiety elektronicznej nie wymagają drukowania. Komisja Konkursowa powołana z grona PRDPP i PROP wybierze po jednym laureacie w każdej kategorii.

Nagroda zostanie wręczona podczas XXIII Gali Bursztynowego Mieczyka, która w tym roku odbędzie się 1 grudnia 2017 roku.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu Nagrody Bursztynowego Katamaranu dostępne są w Regulaminie Konkursu na stronie: http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych – Marek Olechnowicz (prop@vp.pl).

23.11.2017

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl