Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

XXIV EDYCJA KONKURSU NAGRODA BURSZTYNOWEGO MIECZYKA IM. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO

Szanowni Państwo Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka zaprasza do udziału w XXIV edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, ufundowanej przez Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska dla najlepiej działających organizacji pozarządowych w obszarze polityki społecznej i ochrony środowiska z terenu naszego województwa. Nagrody zostaną przyznane przez Kapitułę Nagrody Bursztynowego Mieczyka. Członkami Kapituły są 2 przedstawiciele Wojewody Pomorskiego, 2 przedstawiciele Marszałka Województwa Pomorskiego, 2 przedstawiciele organizacji pozarządowych - laureaci NBM w roku ubiegłym, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przedstawiciel Europejskiego Centrum Solidarności, przedstawiciele fundatorów nagród specjalnych oraz przedstawiciel Fundacji RC. Konkurs ma na celu promowanie najlepszych rozwiązań w sferze polityki społecznej i ochrony środowiska, tzw. dobrych praktyk, realizowanych przez organizacje pozarządowe. Służyć ma to m.in. wzmocnieniu prestiżu sektora obywatelskiego, etosu pracy wolontarystycznej i poszerzeniu aktywności społeczności lokalnej. Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka przyzna nagrody za działalność w roku 2018 w następujących obszarach:

-POMOC SPOŁECZNA -OCHRONA ŚRODOWISKA I EDUKACJA EKOLOGICZNA -KULTURA -EDUKACJA Kapituła może przyznać także nagrody dodatkowe w kategoriach: -SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE -WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA -DEBIUT ROKU W tym roku do współorganizacji nagrody za debiut roku zaprosiliśmy partnerstwo Programu Akumulator Społeczny, które objęło pieczą tę kategorię. Laureaci zostaną przedstawieni i nagrodzeni podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 14 grudnia 2018 roku, w Europejskim Centrum Solidarności. W edycji 2018 NMB wnioski składać można wyłącznie w wersji ELEKTRONICZNEJ. Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie oraz sposobu głosowania znajdują się na stronie: http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/ w zakładce: „regulamin nagrody”. Termin składania wniosków nominujących daną organizację do Nagrody upływa 7 listopada 2018r. o godzinie 16:00 . Wnioski muszą wpłynąć do Sekretariatu Kapituły, na adres: biuro@fundacjarc.org.pl lub dostarczone na nośniku cyfrowym do siedziby Fundacji RC. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk tel. 58 344 40 39. Szczegółowych informacji udziela. Jerzy Boczoń – k: 602 696 044.

Wniosek nominacyjny 2018 r.

06.11.2018

więcej...

 

31.10.2018

więcej...

 

Już jest! "Stacja Kościerzyna"

Z wielkim entuzjazmem informujemy, iż dnia 16 października 2018r. została oficjalnie otwarta placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego. Została ona stworzona w ramach projektu „Uwierz w siebie - kompleksowe usługi społeczne wsparcia rodziny na obszarze powiatu kościerskiego" dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 prowadzonego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. Projekt zakłada wspieranie rodziny w jej funkcjonowaniu i właściwym wypełnianiu ról opiekuńczo- wychowawczych. Skierowany jest do dzieci i ich rodziców. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych: Ryszard Świlski - Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Henryk Ossowski - Wicestarosta Powiatu Kościerskiego, Michał Majewski – Burmistrz Miasta Kościerzyna, Teresa Preis - Przewodnicząca Rady Miasta Kościerzyna, Grzegorz Piechowski - Wójt Gminy Kościerzyna, Sylwia Trzebiatowska Glok- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie oraz przedstawiciel partnera projektu Marzena Hinca - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, dyrektorzy szkół no i gospodarze miejsca czyli harcerze. „Stacja Kościerzyna” mieści się w budynku Starostwa Kościerskiego - Wydział Komunikacji, przy ul. 3 Maja 8A.

18.10.2018

więcej...

 

23.10.2018

więcej...

 

Grupa wsparcia

Przypominamy rodzinom zastępczym o dzisiejszej tj. 18 października 2018r. grupie wsparcia. Rozpoczynamy o godzinie 16:00

18.10.2018

więcej...

 

Konkurs plastyczny

 

08.10.2018

więcej...

 

 

05.10.2018

więcej...

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie prężnie realizuje projekt pt. „Uwierz w siebie- kompleksowe usługi społeczne wsparcia rodziny na obszarze powiatu kościerskiego”

Dążąc do ulepszenia funkcjonowania rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie realizuje projekt pt. „Uwierz w siebie- kompleksowe usługi społeczne wsparcia rodziny na obszarze powiatu kościerskiego”, którego celem jest wspieranie rodziny w jej funkcjonowaniu i właściwym wypełnianiu ról opiekuńczo- wychowawczych dla dziecka w oparciu o Indywidualny Plan Rozwoju . Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Projekt w swoich założeniach kierowany jest m. in. do rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych mieszkających na terenie powiatu kościerskiego.

Pierwsze kroki w realizacji projektu zostały już podjęte. Rodziny zastępcze biorą udział w warsztatach specjalistycznych: z pielęgniarką, kosmetologiem, logopedą, dietetykiem, z komunikacji z pedagogiem oraz seksuologiem. Rodziny mogą również korzystać bezpłatnie z porad prawnika, psychologa. Dzieci zostały objęte opieką psychologa, psychiatry oraz biorą udział w socjoterapii.

Dnia 22 września 2018r. odbył się Piknik pod hasłem „Rodzinne święto pieczonego ziemniaka”, zorganizowany w ramach projektu „Uwierz w siebie - kompleksowe usługi społeczne wsparcia rodziny na obszarze powiatu kościerskiego” organizowany ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, w którym wzięli udział harcerze i rodziny zastępcze z dziećmi. Atrakcją dnia było: strzelanie z wiatrówki, wspinaczka, dmuchańce, pieczone ziemniaki, poczęstunek (bigos, wata cukrowa, kiełbasa z grilla, słodkości), konkurs dla rodzin „rodzinna skakanka”, przeciągacze. To już drugi Piknik zorganizowany w ramach w/w projekt organizowanym w partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska.

02.10.2018

więcej...

 

Pieczone ziemniaki pod hasłem „Rodzinne święto pieczonego ziemniaka”

Pochmurne niebo po chwili piękne słoneczko i delikatny chłodny wiatr… Te trzy elementy określają dzień 22 września 2018r. podczas Pikniku pt. „Rodzinne święto pieczonego ziemniaka” w Strzelnicy w Kościerzynie- jednym słowem trafiła nam się dobra pogoda mimo wszystko . Zabawa zaczęła się punktualnie o godzinie 11.

Związek Harcerstwa Polskiego oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zorganizowało w ramach projektu „Uwierz w siebie - kompleksowe usługi społeczne wsparcia rodziny na obszarze powiatu kościerskiego” piknik, w którym wzięli udział harcerze i rodziny zastępcze z dziećmi. Atrakcją dnia było: strzelanie z wiatrówki, wspinaczka, dmuchańce, pieczone ziemniaki, poczęstunek (bigos, wata cukrowa, kiełbasa z grilla, słodkości), konkurs dla rodzin „rodzinna skakanka”, przeciągacze. Piknik był kolejnym pretekstem do spotkania się rodzin zastępczych oraz zaprzyjaźnienia się z harcerzami. Oprócz zabawy dla dzieci, dorośli mieli czas dla siebie. Była chwila na rozmowy i wymianę doświadczeń.

Fajnie było spędzić weekendowe popołudnie wraz z rodziną i dziećmi. Miło było słyszeć dobiegający z każdego zakątka śmiech dzieci. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, gościom, organizatorom, i wszystkim dobrym duszom, które przyczyniły się do tego, że „Rodzinne święto pieczonego Ziemniaka” wypadło tak świetnie! Najważniejsze podziękowania i brawa należą się druhom i harcerzom. Bez Was – bez Waszych uśmiechów, zaangażowania, radości, pomocy to święto nie miałoby sensu. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca na tym pikniku się nie zakończy.

28.09.2018

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl