Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

WAŻNE GRUPA WSPARCIA !!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną informujemy, iż w dniu

26 marca 2020 r. (czwartek) nie odbędzie się grupa wsparcia dla rodzin zastępczych.

W razie potrzeby prosimy rodziny o kontakt pod numerem telefonu 785-993-121.

23.03.2020

więcej...

 

OGŁOSZENIE

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

z dnia 18 marca 2020 roku

 

Dyrektor PCPR informuje, że dnia 18 marca 2020 r. jednostka obsługuje interesantów

do godziny 15:30.

18.03.2020

więcej...

 

OGŁASZAMY NABÓR DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2019 – 2020 Powiat Kościerski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie ogłasza nabór osób chętnych do korzystania ze wsparcia

OGŁOSZENIE

OGŁASZAMY NABÓR DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

– EDYCJA 2019 – 2020

Powiat Kościerski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie ogłasza nabór osób chętnych do korzystania ze wsparcia świadczonego przez asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, które finansowane jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2019-2020

Karta zgłoszeniowa do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Ogłoszenie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

19.03.2020

więcej...

 

Informacja

18.03.2020

więcej...

 

SZANOWNI PAŃSTWO !!!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wszystkie osoby, które czują niepokój, lęk, obawę o siebie lub swoich bliskich mogą skorzystać z telefonicznego wsparcia psychologicznego poprzez kontakt z numerem telefonu 667-761-455 .

Numer dostępny jest także dla osób, które przeżywają kryzys psychiczny, zmagają się z inną sytuacją losową i pilnie potrzebują pomocy. Pod wskazanym numerem dyżur pełni pracownik Punktu Interwencji Kryzysowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00.

Ponieważ w obecnym czasie do odwołania wstrzymane są wszystkie spotkania osobiste proponujemy kontakt za pośrednictwem numeru telefonu 667-761-455 lub email: pik@pcprkoscierzyna.pl i wtedy zadzwonimy.

Jeśli jest coś, co Was niepokoi, potrzebujecie porozmawiać ze specjalistą – prosimy Zadzwońcie.

Jednocześnie APELUJEMY i prosimy o rozwagę, ograniczenie kontaktu z innymi ludźmi i pozostanie w domu przez najbliższy czas. W ten sposób dbamy o siebie i swoich bliskich. Zachęcamy także do zwrócenia uwagi na osoby samotne i w podeszłym wieku w najbliższym otoczeniu – być może one potrzebują pomocy. Jeżeli tak, zadzwońcie. Przekażemy informację odpowiednim służbom.

Pracownicy Punktu Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie.

17.03.2020

więcej...

 

Uwaga! trwa nabór wniosków o dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia wyższego w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd”. Komunikat dla studentów którzy mogą mieć trudności z uzyskaniem zaświadczenia z uczelni.

Informacja dla studentów

Przypominamy, że do 31 marca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) za pośrednictwem systemu SOW.

Nawiązując do sygnalizowanych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa trudności w uzyskaniu zaświadczenia z uczelni (dotyczącego pobierania lub kontynuwania nauki niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu II) - w sytuacji, gdy uczelnia nie jest dostępna z uwagi na podjęte działania w związku z koronawirusem dopuszczalne jest dołączenie skanu informacji z uczelni o aktualnym braku możliwości uzyskania wymaganego zaświadczenia (np. uzyskanej za pośrednictwem USOS lub witryny uczelni). Skan takiej informacji zastępuje w SOW wymagany załącznik do czasu odzyskania możliwości uzyskania odpowiedniego, wymaganego dokumentu.

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/uwaga-trwa-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-kosztow-uzyskania-wyksztalcenia-wyzszego-w-ramach-m/

17.03.2020

więcej...

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje o rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 3/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie z dnia 14 lutego 2020 r. na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych polegającego na świadczeniu usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej z terenu Powiatu Kościerskiego w 2020 roku.

Zarządzenie Dyrektora PCPR 13/2020 Z 16.03.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje o rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 3/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie z dnia 14 lutego 2020 r.

 

16.03.2020

więcej...

 

Informacja dot. złożonych ofert

Lista złożonych ofert konkursowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych polegających na świadczeniu usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej z terenu Powiatu Kościerskiego w 2020 roku po ocenie formalnej

Lista złożonych ofert konkursowych

16.03.2020

więcej...

 

Szanowni Państwo!

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w porozumieniu z organem prowadzącym działając na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U 2020 r. poz. 433) informuje, iż od dnia 16 marca 2020 r wstrzymuje się obsługę klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Kościerzynie w siedzibie jednostki, tym samym wyłącza się z bezpośredniej obsługi interesantów.

Zalecamy, aby klienci którzy pragną złożyć wnioski dotyczące orzekania o niepełnosprawności, wnioski o wydanie legitymacji osobom niepełnosprawnym, wnioski o dofinansowania ze środków PFRON lub uzupełnienie brakującej dokumentacji medycznej, uzupełniania braków formalnych we wnioskach- wykonywali obowiązek za pośrednictwem poczty.

Wstrzymuje się wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych oraz kart parkingowych do odwołania. O nowym terminie osoby będą powiadamiane telefonicznie.

Wszystkie sprawy, zapytania i podania/wnioski proszę o wysyłanie za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej e-mail pcpr.koscierzyna@powiatkoscierski.pl, lub za pośrednictwem platformy ePUAP www.epuap.gov.pl.

Natomiast wnioski ze środków PFRON (wnioski „Aktywny Samorząd”, o dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, refundację przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych) za pośrednictwem systemu SOW www.sow.pfron.org.pl. lub pocztą. Korespondencję kierować do: Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Kościerzynie ul. I. Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna.

Informuję, że PCPR będzie funkcjonował w godzinach dotychczasowych. Numery telefonów do poszczególnych działów:

- Zespół ds. Planowania, Analiz i Organizacji 58 686-50-05 wew. 36,

- Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej 58 681-54-03 lub 58 686-50-05 wew. 27,

- Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej 58 -686- 50-05 wew. 28,

- Sekretariat tel/fax 58 681-53-94 lub 58 686-50-05,

- Punkt Interwencji Kryzysowej 667-761-455; 58-681-53-87 lub 58 686-50-05 wew. 32,

- Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500-728-545; 58 681-52-69 wew. 26,

  - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 514-436-734; 58-686-50-05 w. 23,

Mając na uwadze powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem dla zdrowia i bezpieczeństwa klientów i pracowników PCPR proszę o zrozumienie trudnej sytuacji i wprowadzonych ograniczeń prosząc jednocześnie o zastosowanie się do powyższych zaleceń.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

15.03.2020

więcej...

 

Komunikat w sparwie AS

„AKTYWNY SAMORZĄD” W 2020 ROKU

Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku Od dnia 1 marca br. wniosek o dofinansowanie składa się przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

KOMUNIKAT W SPRAWIE AKTYWNEGO SAMORZĄDU

13.03.2020

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl