Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

OGŁOSZENIE dot. Aktywnego Samorządu

PCPR w Kościerzynie informuję że, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozszerza zakres wsparcia w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” .
Katalog placówek powiększono min. o:
- szkoły specjalne przysposabiające do pracy,
-ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW) ,
-ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW).
Więcej informacji o programie i adresatach programu znajduje się na stronie internetowej

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-rozszerza-zakres-wsparcia-w-ramach-modulu-iii-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-posz/

31.07.2020

więcej...

 

Dobry Start dla rodzin zastępczych

Program „Dobry start” w pieczy zastępczej Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Program „Dobry start” jest ważnym komponentem kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej. Program ten skierowany jest także do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych, a także do osób przebywających w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Świadczenie, zgodnie z ww. rozporządzeniem, otrzymają wychowankowie pieczy zastępczej do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – do 24 roku życia, jeśli pobierają naukę w szkole. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić-w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. Wnioski w formie papierowej należy składać w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie pokój nr 18, nr tel. 58 686 50 05 w terminie od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ważne! • Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód. • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasach dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonych w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. • Od 1 sierpnia 2019 r. program obejmuje także uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych. • Program nie obejmuje studentów i dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. • Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej-w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

29.07.2020

więcej...

 

“Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w imieniu MSWiA krajowego organizatora eliminacji do corocznego konkursu “Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”( ECPA-European Crime Prevention Award) zaprasza do udziału w konkursie wszystkie organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2020, poz. 1057), nieprowadzące działalności gospodarczej, które w swoim profilu działalności są ukierunkowane na zapobieganie przestępczości w grupach.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Projekty opisane na formularzu zgłoszeniowym (w języku polskim) należy składać do 7 września 2020 r. do Departamentu Porządku Publicznego MSWiA na adres: Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa (ePUAP: /MSWIA/domyslna oraz /MSWIA/SkrytkaESP) oraz jednocześnie w formie elektronicznej – na adresy poczty elektronicznej: dpp.koordynacja@mswia.gov.pl lub ilona.idzikowska@mswia.gov.pl. Informacja nt. konkursu ECPA wraz z załącznikami zostanie zamieszczona na stronie internetowej MSWiA w zakładce dotyczącej EUCPN: https://www.gov.pl/web/mswia/europejska-siec-zapobiegania-przestepczosci-eucpn.

 

Informacja nt. konkursu ECPA wraz z załącznikami zostanie zamieszczona na stronie internetowej MSWiA w zakładce dotyczącej EUCPN: https://www.gov.pl/web/mswia/europejska-siec-zapobiegania-przestepczosci-eucpn.

30.07.2020

więcej...

 

15.07.2020

więcej...

 

DLA TOSI!!!

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odpowiedziało na nominację Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie w akcji gaszynchallenge. „Pompowaliśmy” dla Tosi chorej na rdzeniowy zanik mięśni. Zachęcamy wszystkich do wspierania akcji. Wiadomości na stronie http://www.siepomaga.pl/gaszynchallenge. Zgodnie z zasadami akcji, do #gaszynchallenge nominowaliśmy: - Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Kościerzynie z Centrum Administracyjnym, - Centrum Usług Wspólnych w Kościerzynie, - oraz trzy Rodzinne Domy Dziecka z Powiatu Kościerskiego Dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia filmu z naszego wyzwania!!!

https://www.facebook.com/pcpr.koscierzyna/videos/358287261823860

01.07.2020

więcej...

 

„Uwierz w siebie…” kontynuacja projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wznowiło realizację projektu „Uwierz w siebie-kompleksowe usługi społeczne wsparcia rodziny na obszarze powiatu kościerskiego". Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Po przerwie związanej z epidemią ze zdwojoną siłą uczestnicy projektu – rodziny zastępcze i dzieci rozpoczęły zajęcia. W czerwcu spotkania mieli rodzice z kosmetologiem i seksuologiem. Zajęcia zostały poprzedzone spotkaniami z mentorami, psychologiem, pedagogiem oraz opiekunem rodzin. Rodziny chętnie oderwały się od codzienności związanej z pracą z trudnościami związanymi z nauką zdalną. Spotkania odbywają się z przestrzeganiem zasad reżimu sanitarnego.

01.07.2020

więcej...

 

Wspólna przygoda we Wdzydzach Kiszewskich

W sobotę 20 czerwca 2020 r. uczestnicy wycieczki po Wdzydzach spotkali się przed 11 na przystani „U Grzegorza”. Stolem II czekał na nas. Po zaokrętowaniu ruszyliśmy w rejs po malowniczej krainie jezior wdzydzkich. Mijaliśmy Krzyż jezior Gołuń, Jeleń, Raduńskie i Wdzydzkie następnie opłynęliśmy największą wyspę Ostrów Wielki (kręcony był tam film 100 minut wakacji). Po powrocie na keję udaliśmy się do Muzeum-Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, gdzie zobaczyliśmy codzienność życia na Kaszubach i Pomorzu w poprzednich wiekach. Na koniec ugościł nas Dom Wczasowy Helena, gdzie mogliśmy się posilić. Taka wyprawa dla nas wszystkich była nowym doświadczeniem w dobie covid 19. Cieszyła nas każda chwila przebywania ze sobą oraz odwiedzenia miejsc, które już znamy, ale widziane po tak długim czasie, odkrywane na nowo. Całość zadań realizujemy dzięki Projektowi „Uwierz w siebie kompleksowe usługi społeczne wsparcia rodziny na obszarze powiatu kościerskiego” projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014-2020.

22.06.2020

więcej...

 

ZAJĘCIA SPORTOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Jesteś osobą niepełnosprawną i chcesz aktywnie spędzać czas?
Zapraszamy do nowo powstałej sekcji lekkiej atletyki w Kościerzynie.
Pod kierunkiem wykwalifikowanych trenerów i wolontariuszy poznasz konkurencje „królowej sportu” a przede wszystkim miło i aktywnie spędzisz czas.
Zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu na boisku lekkoatletycznym w Powiatowego Zespołu Szkół nr  3  oraz sali sportowej SOSW w Kościerzynie .

Kontakt do trenerów: Leszek Zblewski 604-787-570
                                       Dawid Żołądek   669-683-813

19.06.2020

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl