Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Realizacja projektu „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” nabiera tempa.

Po podpisaniu w listopadzie 2020 r. umowy pomiędzy Zarządem Województwa Pomorskiego, a Powiatem Kościerskim na realizację projektu o nazwie „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim”, w dniu 20 stycznia 2021 r. decyzją Rady Powiatu powstała ponadgminna placówka wsparcia dziennego o charakterze podwórkowym o nazwie „Pozytywka”. Powołanie do działalności placówki jest wynikiem realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie projektu i jest jednym z czterech zadań założonych w powiatowym przedsięwzięciu. Utworzona placówka jest podwórkową formą działań środowiskowych skierowaną do dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym. W ramach tego zadania dzieci z powiatu wymagające wsparcia będą mogły zostać objęte pomocą w postaci pracy animacyjnej, a wraz ze swoimi rodzicami będą mogli skorzystać z pomocy specjalistów. Zadanie to będzie realizowane przy współpracy z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej. Zakłada się utworzenie czterech punktów pracy podwórkowej oraz działalność Młodzieżowego Klubu, gdzie swym wsparciem obejmie młodzież i pełnoletnich wychowanków z pieczy. Wsparcie specjalistyczne będzie udzielane w siedzibie PCPR w ramach powstającego Centrum Wsparcia Rodziny należącego do struktury PCPR. CWR jest następnym zadaniem wpisanym w realizację projektu, w ramach którego powstają gabinety i sale terapeutyczne oraz miejsce do siedziby Klubu Młodzieżowego. Obecnie trwają prace remontowo-adaptacyjne. W CWR w zależności potrzeb uczestnicy projektu obu zadań będą mogli uzyskać wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, pomoc psychoterapeuty, terapeuty uzależnień i integracji sensorycznej, mediatora, prawnika, trenera rodziny, pracownika socjalnego, specjalisty pracy z rodziną, asystenta rodziny. Zaplanowane są warsztaty dla dzieci, rodziców, rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze. W projekcie nie zapomniano również o integracji i wspólnym spędzaniu czasu wolnego. Wsparcie będzie udzielane na podstawie sporządzonej diagnozy problemowej i Indywidualnej Ścieżki Rozwoju przyjmującą formę swoistego kontraktu uczestnika. Cały projekt zakłada również wsparcie dla osób z niepełnosprawnością i seniorów. Powstanie Klub Seniora, Centrum Aktywnej Integracji oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Część tych zadań będzie realizowana przez Fundację ‘”Sprawni Inaczej”, która jest partnerem Powiatu w realizacji projektu. Celem głównym projektu „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz specjalistyczne wsparcie rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci. Wsparcie specjalistyczne oraz animacyjne zakłada eliminowanie deficytów lub dysfunkcji uczestników projektu oraz profilaktycznie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu czy marginalizacji wszystkich grup społecznych objętych projektem. Łącznie zakłada się, iż z usług społecznych skorzysta co najmniej 344 osób. Projekt realizowany będzie w okresie od października 2020 r. do grudnia 2022 r. Całkowity koszt projektu wynosi – 4.017.916 zł. Projekt „Rodzinnie w Powiecie Kościerskim” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działalnie 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

22.01.2021

więcej...

 

Zmiana czasu pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w dniu 31 grudnia br.

Uprzejmie informujemy, że w czwartek, 31 grudnia br., obsługa interesantów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie prowadzona będzie do godziny 14.00.

Za ewentualne niedogodności przepraszamy.

31.12.2020

więcej...

 

Wesołych Świąt

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

niosą ze sobą wiele radości

oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów

na nadchodzący Nowy Rok.

W tych wyjątkowych dniach

chcemy Państwu życzyć

wiele zadowolenia i sukcesów

z podjętych wyzwań.

Wesołych Świąt

Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

24.12.2020 r. Kościerzyna

 

23.12.2020

więcej...

 

INFORMACJA

PROGRAM AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ KRAJOWY:

RUSZA KOLEJNY KONKURS DOTACYJNY DLA ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Prawie 10,5 mln euro czeka na organizacje społeczne w II konkursie na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach:

(1) angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne,

(2) ochrona praw człowieka i równe traktowanie oraz

(3) wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie.

Wnioski wstępne można składać do 11 stycznia.

Więcej informacji: https://publicystyka.ngo.pl/program-aktywni-obywatele-fundusz-krajowy-oglaszamy-ii-konkurs-na-projekty-tematyczne

ZA CO OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ CENIĄ SWOJĄ OBECNĄ PRACĘ?

ZOBACZ WYNIKI NAJNOWSZEGO BADANIA FUNDACJI AKTYWIZACJA

Premiera pierwszego w Polsce badania osób z niepełnosprawnościami „Skuteczna aktywizacja. Barometr satysfakcji z pracy i jej oddziaływania na życie społeczno-zawodowe”.

Pracownicy z niepełnosprawnością najbardziej w pracy cenią relacje, warunki oraz poczucie satysfakcji. Cenią sobie również obecnych pracodawców za zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zadbanie o ich szczególne potrzeby wynikające z sytuacji zdrowotnej.

Czytaj więcej: https://publicystyka.ngo.pl/pracownicy-z-niepelnosprawnoscia-najbardziej-w-pracy-cenia-relacje-warunki-oraz-poczucie-satysfakcj

SPOTKANIE ONLINE: SZYBKO, SPRAWNIE I NA TEMAT, TO ZNACZY JAK ?

Pandemiczna rzeczywistość sprawiła, że spotkania online na Zoomie czy na Skypie na stałe weszły do naszego kalendarza. Jednak źle zorganizowane i rozwleczone spotkania mogą stać się bólem dla zespołu, który będzie wpływał na wydajność pracy zarówno tej w biurze, jak i zdalnej. Jak stworzyć kulturę efektywnych spotkań i oszczędzić czas na pracę w skupieniu? Podpowiadamy. Czytaj dalej: https://publicystyka.ngo.pl/spotkanie-online-szybko-sprawnie-i-na-temat-to-znaczy-jak

21.12.2020

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl